Krachtige zonne-explosie voelbaar op aarde, maan én Mars: een wake-up call voor ruimtereizigers

MMatthijs 11 augustus 2023 09:57

Een recente krachtige zonne-uitbarsting, die gelijktijdig is waargenomen op aarde, de maan en Mars, onderstreept de noodzaak van betere bescherming tegen vernietigende straling voor toekomstige ruimtereizigers. De explosie had een significant effect op gebieden zonder sterke beschermende magnetosfeer.

Grootschalige zonne-uitbarsting treft aarde en Mars

In oktober 2021 werd een krachtige zonne-uitbarsting, of coronale massa-ejectie, waargenomen. Deze was zo omvangrijk dat zowel Mars als de aarde - aan weerszijden van de zon en zo'n 250 miljoen kilometer van elkaar verwijderd - werden gebombardeerd met energierijke deeltjes. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om te begrijpen wat de impact van dergelijke explosies op het menselijk lichaam kan zijn, vooral in gebieden zonder sterke beschermende magnetosfeer zoals de maan en Mars.

Coronale massa-ejecties en zonnevlammen zijn beide explosies op de zon, veroorzaakt door het verdraaien en herorganiseren van magnetische velden. Deze processen laten enorme hoeveelheden energie vrij. Echter, hoewel vergelijkbaar, zijn ze twee verschillende fenomenen. Zonnevlammen zijn enorme uitbarstingen van röntgenstraling en energie, terwijl coronale massa-ejecties grote plasmabubbels zijn die trager de ruimte in bewegen. Beide kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan satellieten en potentieel problemen veroorzaken op onze planeet.

Het magnetisch veld van de aarde fungeert als een schild tegen de gevaarlijkste zonne-uitbarstingen. Daarom werden de energetische deeltjes die tijdens de uitbarsting van oktober 2021 door de zon werden weggeslingerd, nauwelijks gevoeld op aarde. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om een soortgelijke bescherming te hebben op andere planeten of manen waar we naartoe willen reizen.

Zonne-explosie voelbaar op maan en Mars

De zonne-uitbarsting werd niet alleen op aarde gevoeld, maar ook op de maan en Mars. Beide missen een sterke beschermende magnetosfeer, waardoor er veel meer straling op hun oppervlak terecht komt. Met name Mars heeft weliswaar een zwakke magnetische bubbel, maar deze is niet genoeg om alle hoogenergetische deeltjes tegen te houden. Dit is een belangrijke overweging voor potentiële toekomstige ruimtereizen naar deze gebieden.

Gevaar van stralingsziekte voor ruimtereizigers

De krachtige straling die tijdens zonne-uitbarstingen wordt uitgestoten, kan een serieus risico vormen voor toekomstige ruimtereizigers. Astronauten lopen het gevaar stralingsziektes op te lopen, met symptomen variërend van infecties tot inwendige bloedingen. Dit is iets dat zorgvuldig moet worden overwogen bij het plannen van toekomstige ruimtereizen en kolonisatiepogingen.

Toekomstige zonne-explosies: een potentieel gevaar

De zonne-uitbarsting van oktober 2021 was niet sterk genoeg om een mens ziek te maken. Echter, het benadrukt het potentiële gevaar van krachtigere toekomstige zonne-uitbarstingen. De huidige studie is een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van de impact van zonne-uitbarstingen op verschillende punten in ons zonnestelsel, en hoe we toekomstige ruimtereizigers kunnen beschermen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.