Kwantumverstrengeling en retrocausaliteit: Wanneer de toekomst het verleden beïnvloedt

MMatthijs 28 januari 2024 12:02

Een nieuwe kwantumtheorie stelt dat verstrengelde deeltjes in staat zouden kunnen zijn om terug in de tijd te reizen en hun eigenschappen te coördineren voordat we ze meten. Dit concept van 'retrocausaliteit' biedt een mogelijke verklaring voor een van de meest cryptische verschijnselen in de kwantumfysica.

Verstrengelde deeltjes reizen terug in de tijd

De natuurkunde heeft ons altijd geleerd dat effecten hun oorzaken volgen - iets wat in het verleden is gebeurd, beïnvloedt wat er in de toekomst gebeurt. Maar wat als deeltjes de regels kunnen overtreden en terug in de tijd kunnen reizen? Dat is precies wat de kwantumtheorie van retrocausaliteit suggereert. Deze theorie stelt dat verstrengelde deeltjes - deeltjes die met elkaar verbonden zijn zodat de toestand van het ene deeltje onmiddellijk de toestand van het andere beïnvloedt, ongeacht de afstand - hun eigenschappen kunnen coördineren door in de tijd te 'reizen'. Dit zou verklaren hoe deze deeltjes schijnbaar onmiddellijk en zonder vertraging met elkaar communiceren, zelfs over grote afstanden.

Een van de grootste uitdagingen in de kwantumfysica is het mysterie van verstrengeling. Hoe kunnen twee deeltjes, ongeacht hoe ver ze uit elkaar zijn, onmiddellijk met elkaar communiceren? Deze instantane communicatie lijkt de lichtsnelheid - de universele snelheidslimiet volgens de relativiteitstheorie van Einstein - te overtreden. De theorie van retrocausaliteit biedt een mogelijke oplossing: de verstrengelde deeltjes zijn niet echt aan het 'communiceren'. In plaats daarvan coördineren ze hun eigenschappen door in de tijd te 'reizen'. Ook al lijkt dit de conventionele noties van oorzaak en gevolg te tarten, het is niet in strijd met enige bekende natuurwet.

Superdeterminisme: Alles is vooraf bepaald

De ongebruikelijke gedragingen van deeltjes in de kwantumwereld hebben natuurkundigen ertoe aangezet om alternatieve theorieën voor te stellen - waarvan sommige onze fundamentele begrip van de realiteit op de proef stellen. Een van deze theorieën is superdeterminisme. Deze theorie stelt dat alles in het universum, inclusief de uitkomst van elke kwantummeting, al bepaald was vanaf het moment van de oerknal. Hoewel dit concept onze perceptie van vrije wil ondermijnt, kan het de schijnbare communicatie tussen verstrengelde deeltjes verklaren: ze hoeven niet echt te 'communiceren', omdat ze al 'weten' wat de uitkomst van hun metingen zal zijn.

Retrocausaliteit: Coördinatie door tijdreizen

Binnen de theorie van retrocausaliteit worden verstrengelde deeltjes niet zomaar beïnvloed door hun huidige omstandigheden of toekomstige metingen. In plaats daarvan 'reizen' ze terug in de tijd vanaf het moment van meting en coördineren ze hun eigenschappen in het verleden. Dit betekent dat op het moment van hun creatie, de deeltjes al 'weten' hoe ze in de toekomst zullen worden gemeten. Hoewel deze theorie onze traditionele begrip van tijd en causaliteit uitdaagt, biedt het een potentieel raamwerk voor het begrijpen van een van de meest mysterieuze fenomenen in de kwantumfysica.

Retrocausaliteit kan misschien onmogelijk klinken vanuit ons dagelijkse begrip van tijd en oorzaak en gevolg. Echter, in de kwantumwereld, waar deeltjes zich vaak op onverwachte en ongewone manieren gedragen, is het niet zo ondenkbaar. De theorie van retrocausaliteit betekent niet dat de tijd in één richting moet stromen - van het verleden naar de toekomst. In plaats daarvan stelt het voor dat tijd in twee richtingen kan stromen, waardoor het mogelijk is voor effecten om hun oorzaken te 'beïnvloeden'. Hoewel dit concept onze traditionele percepties van tijd en causaliteit op de proef stelt, is het niet in strijd met enige bekende natuurwet.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.