Leven onder water in een wereld met stijgende CO2: Een veranderend scenario

SSara 27 augustus 2023 12:32

De toenemende hoeveelheid CO2 en de gevolgen daarvan op het onderwaterleven vormen een zorgwekkende realiteit. Het leven in de oceaan is kwetsbaar voor de veranderende omstandigheden en de impact daarvan is al merkbaar. In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen en de mogelijke toekomstscenario's.

Oceanen: De cruciale klimaatregelaars

De oceanen spelen een cruciale rol in de regulatie van ons klimaat. Ze hebben tot nu toe ongeveer 40% van alle uitgestoten CO2 en 90% van de warmte veroorzaakt door klimaatverandering opgenomen. Echter, deze opname heeft gevolgen voor het delicate evenwicht in het onderwaterleven. Met het toenemende CO2-gehalte in de atmosfeer, wordt het effect op het zeemilieu duidelijker.

Eén van de gevolgen van de door de oceaan opgenomen CO2 is de verzuring van het water. Dit heeft directe gevolgen voor soorten die hun skelet bouwen uit kalk, waaronder het vitale plankton. Verzuring maakt het moeilijker voor deze organismen om hun kalkskeletten te vormen en dat heeft gevolgen voor de gehele voedselketen, aangezien plankton aan de basis daarvan staat.

Het ontstaan van 'Dode Zones'

Een ander zorgwekkend gevolg van de stijgende CO2-concentratie is het potentiële zuurstofgebrek in de oceanen, ook wel anoxie genoemd. Dit kan leiden tot zogenaamde 'dode zones', waarin massale sterfte onder zeeleven plaatsvindt. Dergelijke zones zijn in het verleden al geobserveerd en hebben vreselijke gevolgen gehad voor de biodiversiteit onder water.

Niet alle soorten worden gelijk getroffen door de veranderende omstandigheden. Sommige organismen, zoals kwallen, lijken zelfs te gedijen in een verstoord ecosysteem. Tegelijkertijd tonen andere soorten, zoals planktonslakjes, een onverwachte veerkracht, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevinden. Het is nog steeds onduidelijk wat deze variërende reacties precies zullen betekenen voor de totale biodiversiteit in onze oceanen.

Maatregelen voor de bescherming van het oceaanleven

Hoewel de huidige situatie zorgwekkend is, is het belangrijk te benadrukken dat we nog ver verwijderd zijn van een massa-extinctie zoals die aan het einde van het Perm. Dat gezegd hebbende, is er dringend actie nodig om verdere schade aan het leven in de oceaan te voorkomen. Maatregelen zoals het inrichten van grote delen van de oceaan als reservaat kunnen helpen om waardevolle tijd te winnen en de impact van klimaatverandering te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.