Nederlandse industrie krijgt groene boost met nieuw waterstofnetwerk

SSara 27 oktober 2023 08:42

Nederland investeert 9 miljard euro om het Europese knooppunt voor groene waterstof te worden. Dit milieuvriendelijke energienetwerk moet de industrie helpen de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Groene waterstof: de sleutel tot klimaatdoelstellingen

Een forse investering van het kabinet belooft Nederland een prominente rol te geven in de wereld van groene waterstof. Met een investering van 9 miljard euro wordt Nederland gepositioneerd als hét centrale knooppunt voor groene waterstof in Europa. Deze duurzame energievorm is essentieel om de industrie te helpen aan de klimaatplannen te voldoen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.

Waterstof speelt een belangrijke rol in verschillende sectoren. Het dient als grondstof in de chemische en staalindustrie en bij raffinage, het voedt zware vrachtwagens en dient zelfs als opslag voor zon- en windenergie die niet onmiddellijk nodig is. De brede toepasbaarheid en veelzijdigheid van waterstof onderstrepen het belang van deze energiebron voor onze toekomstige groene economie.

Druk op de industrie om te vergroenen

De Nederlandse industrie is een grote speler wanneer het gaat om CO2-uitstoot - het is verantwoordelijk voor 25% van alle uitstoot. De overheid zet de industrie nu onder druk om een radicale verschuiving te maken naar groene energie. De overstap naar groene waterstof is een belangrijk onderdeel van deze transitie, die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk zal verminderen.

Groene waterstofproductie wordt betaalbaarder

Het produceren van groene waterstof is momenteel een dure zaak, maar dat kan veranderen. Door meer zonne- en windenergie op te wekken en de productie van groene waterstof op te schalen, wordt het betaalbaarder. Een belangrijke stap in deze richting is de opening van een groene waterstoffabriek door Shell op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam in 2025.

Met een energie-intensieve industrie die veel groene waterstof nodig heeft, is Nederland in een unieke positie om de voordelen van deze duurzame brandstof te benutten. Niet alleen is groene waterstof essentieel voor de overgang naar minder CO2-uitstoot, maar de behoefte aan deze energiebron in de industrie biedt ook kansen voor innovatie en groei in de groene waterstofsector.

Investeren in een groene toekomst

Hoewel het totale kostenplaatje nog onduidelijk is, investeert de overheid ruim 9 miljard euro in het stimuleren en subsidiëren van groene waterstof. De aanleg van een landelijk waterstofnetwerk is een belangrijk onderdeel van deze investering, met een prijskaartje van 1,5 miljard euro voor de realisatie ervan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.