Nederlandse jongeren: Klimaatverandering is onze nummer één zorg

SSara 19 september 2023 10:02

Nederlandse jongeren maken zich volgens een recent onderzoek van UNICEF en I&O Research het meest zorgen over klimaatverandering, gevolgd door oorlogen in de wereld en armoede. Deze bevindingen zijn het resultaat van een online enquête en verdiepende focusgroepen.

Enquête en focusgroepen onthullen jongerenzorgen

Het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van UNICEF, maakte gebruik van een online enquête onder Nederlandse jongeren tussen 13 en 17 jaar. De resultaten van deze enquête werden verder uitgediept met behulp van drie focusgroepen. Door deze combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kreeg men niet alleen inzicht in welke onderwerpen jongeren belangrijk vinden, maar ook waarom ze deze kiezen, waar ze zich zorgen over maken en welke oplossingen ze zelf zien.

Klimaatverandering is de grootste zorg

Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren klimaatverandering, oorlogen in de wereld en armoede zien als de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Over deze onderwerpen maken zij zich grote zorgen, waarbij de zorgen over klimaatverandering met een gemiddelde score van 8,3 op een schaal van 1 tot 10 het hoogst scoren.

Toekomstige gevolgen van klimaatverandering baren zorgen

Uit de focusgroepen komt naar voren dat de jongeren met name bezorgd zijn over de toekomst. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, zoals armoede en voedselschaarste, en zijn bang dat er niet op tijd actie wordt ondernomen. Ook de dreiging van oorlog, de toenemende vluchtelingenstroom en inflatie als gevolg van oorlog baren hen zorgen. Daarnaast maken zij zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk en vragen zij zich af of ze in de toekomst een huis kunnen kopen of hun collegegeld kunnen betalen.

Ondanks de complexiteit van de genoemde kwesties, zien jongeren wel mogelijkheden voor verbetering. Ze denken aan maatregelen voor verduurzaming en vergroening van steden om klimaatverandering te bestrijden. Samenwerking tussen landen en een duidelijker en humaner asielbeleid zijn mogelijke oplossingen voor het probleem van wereldoorlogen. En voor het bestrijden van armoede denken ze aan het verhogen van belasting voor rijkere Nederlanders, het bespreekbaar maken van armoede en het bieden van ondersteuning aan mensen die het nodig hebben.

Het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research, maakte gebruik van een online enquête die werd ingevuld door 693 jongeren in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Dit werd aangevuld met drie focusgroepen, bestaande uit in totaal 19 jongeren. Het onderzoek is representatief voor de jongeren in Nederland dankzij een weging naar geslacht, leeftijd, opleiding en regio.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.