Nederlandse vervuilingssatellieten in de maak: gericht op het meten van menselijke uitstoot

SSara 26 februari 2024 07:01

Nederland is bezig met de ontwikkeling van twee unieke satellieten, de Tango-satellieten, die menselijke broeikasgasemissies op aarde heel nauwkeurig kunnen meten. Deze satellieten markeren een aanzienlijke vooruitgang in het volgen en begrijpen van de milieu-impact van menselijke activiteiten.

Nederland bouwt vervuilingssatellieten

Nederland werkt aan de bouw van twee Tango-satellieten, voorzien van geavanceerde technologie om de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten nauwkeurig te monitoren. Deze satellieten zullen vanuit de ruimte opereren en een uniek, gedetailleerd inzicht geven in hoe menselijke activiteiten bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Tango-satellieten meten menselijke uitstoot

De Tango-satellieten zijn de opvolgers van de Tropomi-satelliet, maar met een duidelijke verbetering: ze zijn specifiek ontworpen om menselijke uitstoot te meten. Terwijl Tropomi de algemene uitstoot meet, inclusief die van vulkanen en moerassen, zullen de Tango-satellieten zich richten op de nuances van menselijke emissies.

Nauwkeurige meting van uitstoot op vervuilerniveau

De Tango-satellieten zijn uitgerust met geavanceerde technologie waarmee ze de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan, koolstofdioxide en stikstofdioxide zeer nauwkeurig kunnen vastleggen. Ze hebben een resolutie die een oppervlakte van 300 bij 300 vierkante meter beslaat, waardoor ze de emissies direct op het niveau van de vervuiler kunnen meten. Dit betekent dat ze de uitstoot van specifieke locaties zoals kolencentrales, mijnen of vuilnisbelten in beeld kunnen brengen.

De gegevens die door de Tango-satellieten worden verzameld, kunnen helpen controleren of overheden en bedrijven zich aan de uitstootregels houden. Bovendien wordt er een open data-beleid gevoerd. Dit houdt in dat alle door de satellieten verzamelde gegevens beschikbaar worden gesteld voor het publiek en belanghebbenden, wat transparantie en innovatie bevordert.

De ontwikkeling van de Tango-satellieten is in handen van het KNMI, onderzoeksinstituten SRON en TNO, en ruimtevaartbedrijf ISISPACE uit Delft. De lancering van deze innovatieve satellieten is gepland voor het jaar 2027, waarmee een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse ruimtevaart en milieuonderzoek zal worden geopend.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.