Nieuwe Alzheimermedicijn valt tegen: Weinig voordeel voor patiënten

SSara 18 juli 2023 18:25

Het nieuwe Alzheimermedicijn donanemab, dat de progressie van de ziekte van Alzheimer met een derde zou vertragen, levert in de praktijk teleurstellende resultaten op. Ondanks de belofte dat de ziekte 'significante vertraging' zou oplopen, is de impact op de levenskwaliteit van de patiënten minimaal.

Donanemab: hoopvolle beloftes vallen tegen

De hoopvolle belofte dat het nieuwe Alzheimermedicijn donanemab de ziekteprogressie met een derde zou verminderen, blijkt in de praktijk tegen te vallen. De resultaten die onlangs tijdens het Wereld Alzheimer Congres werden gepresenteerd, waren helaas niet zo bemoedigend als verwacht. De realiteit is dat patiënten binnen anderhalf jaar op een schaal van 144 punten geen 9 punten achteruitgaan, maar 6. Het is onduidelijk of dit kleine verschil voor patiënten daadwerkelijk merkbaar is.

Nieuwe klasse Alzheimermedicijnen: Effectief maar zonder grote impact

Donanemab maakt deel uit van een nieuwe klasse van Alzheimermedicijnen die zijn ontworpen om de oorzaak van de ziekte te bestrijden. Deze medicijnen omvatten antilichamen die het immuunsysteem stimuleren om de schadelijke amyloïde eiwitten in de hersenen op te ruimen. Hoewel het nieuwe medicijn succesvol is in deze taak, volgens onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Jama, lijkt dit weinig effect te hebben op de levenskwaliteit van de patiënten.

Het onderzoek naar het nieuwe Alzheimermedicijn donanemab omvatte meer dan 1300 patiënten uit acht verschillende landen. De helft van deze patiënten kreeg elke maand een infuus met antilichamen. Het is echter belangrijk om te noteren dat de resultaten mogelijk beïnvloed zijn door het feit dat sommige deelnemers halverwege de studie ontdekten dat ze het echte medicijn kregen, als gevolg van fysieke reacties op het infuus.

Zwak klinisch effect en ernstige bijwerkingen

Volgens een onafhankelijk commentaar dat gepubliceerd was samen met de onderzoeksresultaten, wordt het klinische effect van donanemab als 'zwak' beschouwd. Bovendien, de bijwerkingen van het middel kunnen ernstig zijn. Er zijn gevallen waarin patiënten stierven als gevolg van de behandeling met het medicijn. Daarnaast ervoer 27 procent van de deelnemers in de medicijngroep kleine hersenbloedingen, een percentage dat twee keer zo hoog is als in de groep die een placebo kreeg.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze nieuwe Alzheimermedicijnen, waaronder donanemab, momenteel alleen nog maar in de Verenigde Staten op de markt zijn. Dit is een belangrijke overweging voor internationale patiënten die zich afvragen of deze behandelingsopties voor hen beschikbaar zijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.