Nieuwe uitvinding vermindert lithiumgebruik in batterijen met 70 procent

MMatthijs 12 januari 2024 07:46

Een recente ontdekking van een nieuw materiaal, N2116, kan de hoeveelheid lithium in batterijproductie tot 70 procent verminderen. Deze ontwikkeling is het resultaat van een samenwerking tussen Microsoft en het Pacific Northwest National Laboratory.

Nieuw materiaal vermindert lithium in batterijproductie

De ontdekking van N2116, een nieuwe soort elektrolyt, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Microsoft en het Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). N2116 verbindt de twee polen van een batterij en werkt efficiënter dan andere materialen. Het gebruik van dit nieuwe materiaal zou de hoeveelheid lithium die nodig is voor de productie van batterijen met wel 70 procent kunnen verminderen.

De cruciale rol van AI en supercomputers

AI-technologie en supercomputers waren instrumenteel in de ontdekking van N2116. In plaats van tientallen jaren handmatig onderzoek, konden onderzoekers binnen een week de meest veelbelovende 18 van 32 miljoen potentiële materialen selecteren, dankzij een speciaal getrainde AI van Microsoft. Deze AI was in staat om zelf chemische reacties te simuleren.

Voordelen en uitdagingen van vaste elektrolyt batterijen

N2116 is een vast elektrolyt en is reeds getest in een prototypebatterij. Batterijen met een vast elektrolyt hebben verschillende voordelen: ze kunnen sneller opladen, hebben een hogere energiedichtheid en lopen minder risico op brand. Hoewel de ontwikkeling van solid-state batterijen vooruitgaat, zijn er nog enkele technische uitdagingen voordat ze op de markt komen.

Het doel van deze technologische vooruitgang is niet beperkt tot batterijen. Jason Zander, een onderzoeker bij Microsoft, geeft aan dat de technologie bedoeld is voor grootschalige wetenschappelijke innovatie. Microsoft streeft ernaar om de komende 25 jaar 250 jaar aan wetenschappelijke ontdekkingen te realiseren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.