Nobelprijs Economie toegekend aan Claudia Goldin voor haar baanbrekend onderzoek naar vrouwen en arbeid

MMatthijs 9 oktober 2023 15:12

Claudia Goldin, een Amerikaanse econoom en historica, ontvangt de Nobelprijs in de Economische Wetenschappen voor haar pionierswerk over vrouwen op de arbeidsmarkt. Haar ingrijpende analyses veranderen ons begrip van de rol van vrouwen in de economie door de eeuwen heen.

Nobelprijs voor Claudia Goldin

De Amerikaanse arbeidsmarkteconoom en historica Claudia Goldin is bekroond met de Nobelprijs in de Economische Wetenschappen. Dit nieuws werd bekendgemaakt door de Koninklijke Zweedse Academie voor de Wetenschappen. Goldin, 77 jaar oud en hoogleraar aan Harvard University, heeft zich onderscheiden door haar diepgaande onderzoek naar de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Goldin weerlegt eerdere theorieën

Claudia Goldin was de eerste onderzoeker die de verdiensten en de arbeidsparticipatie van vrouwen uitvoerig onder de loep nam. Het was algemeen aangenomen dat vrouwen meer en vaker werkten naarmate een land meer economische groei kende. Goldin toonde echter aan dat deze theorie niet klopt. Door de rol van werkende vrouwen in de Amerikaanse maatschappij over een periode van twee eeuwen te analyseren, liet ze zien dat er in een agrarische samenleving, vóór de industrialisatie, juist meer vrouwen werkten. De arbeid werd toen vaak gecombineerd met de zorg voor het gezin.

Met de verschuiving naar buitenshuis werken in de negentiende eeuw, verminderde de arbeidsparticipatie van vrouwen. Er ontstond echter een opwaartse trend vanaf het begin van de twintigste eeuw, mede dankzij uitgebreidere onderwijsmogelijkheden en de opkomst van de dienstensector. Bovendien heeft de introductie van anticonceptie aanzienlijk bijgedragen aan de toenemende aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Goldin's werk blijft van groot belang

Hoewel Claudia Goldin's onderzoek een belangrijke historische component heeft, blijft haar werk uiterst relevant, volgens het Nobelcomité. Wereldwijd neemt momenteel 50 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking deel aan de arbeidsmarkt, in vergelijking met 80 procent van de mannen. Bovendien werken vrouwen nog steeds vaak voor een lager loon dan mannen. Goldin heeft onlangs aangetoond dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen vaak ontstaat vanaf de geboorte van het eerste kind. Haar onderzoek speelt dus nog steeds een cruciale rol in het begrijpen van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.