Onbekende mensachtige ontdekt: unieke fossiele vondst in China

SSara 8 augustus 2023 23:38

Een fossiele schedel, ontdekt in China, onthult mogelijk een tot nu toe onbekende mensachtige soort. Wetenschappers hebben geen match kunnen vinden met bekende mensachtige soorten, waardoor deze ontdekking onze kennis over de menselijke evolutie kan veranderen.

Een ongekende vondst: De HLD 6

In de grotten van Hualangdong in Oost-Azië hebben wetenschappers een serie fascinerende fossielen ontdekt. Deze bevatten een menselijke schedel, kaak en beenbotten die afwijken van alle bekende mensachtige soorten. Ondanks uitgebreid onderzoek naar deze 300.000 jaar oude botten, hebben de wetenschappers van de Chinese Academy of Sciences (CAS) geen overeenkomsten kunnen vinden met reeds bekende mensachtigen. De schedel, die noch op die van Neanderthalers noch op die van Denisovans lijkt en ook niet tot de Homo sapiens behoort, is voorlopig HLD 6 genoemd.

Interessant is dat het gezicht van HLD 6 structurele overeenkomsten vertoont met dat van moderne mensen. Deze kenmerken wijzen erop dat HLD 6 mogelijk verwant is aan het menselijke geslacht dat zich ongeveer 750.000 jaar geleden afsplitste van de Homo erectus. Tegelijkertijd doet het ontbreken van een duidelijke kin HLD 6 meer lijken op de Denisovans, een uitgestorven menssoort uit Azië. Deze unieke mix van kenmerken heeft de wetenschappers ertoe gebracht te geloven dat ze een volledig nieuwe menssoort hebben ontdekt.

Vierde geslacht van mensachtigen mogelijk bevestigd

Eerdere genetische studies, gebaseerd op Neanderthalerresten die in Europa en West-Azië zijn gevonden, suggereerden al het bestaan van een vierde geslacht van mensachtigen die tijdens het Midden- en Laat-Pleistoceen leefden. De recente ontdekking van HLD 6 kan deze theorie ondersteunen en de ontbrekende puzzelstukjes van de menselijke evolutie aanvullen. Dit is vooral belangrijk gezien veel mensachtige fossielen, gevonden in China, niet gemakkelijk in een bepaalde categorie passen en vaak worden gezien als variaties op de weg naar de moderne mens.

De HLD 6 schedel behoorde toe aan een jong persoon van 12 of 13 jaar oud. Hoewel het gezicht veel kenmerken van de moderne mens vertoont, hebben de ledematen, de achterkant van de schedel en de kaak meer primitieve kenmerken. Deze combinatie van kenmerken ondersteunt de theorie dat er tijdens de prehistorie drie mensachtigen tegelijkertijd in Azië rondliepen: de Homo erectus, de Denisovans en deze nieuwe, nog onbekende aftakking.

Vroege moderne kenmerken suggereren nieuwe theorieën

Hoewel de Homo sapiens pas zo'n 120.000 jaar geleden in China verscheen, suggereert de ontdekking van HLD 6 dat bepaalde moderne kenmerken al veel langer bestonden, mogelijk tot wel 300.000 jaar geleden. Dit doet veronderstellen dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Homo sapiens en de Neanderthalers mogelijk in Zuidwest-Azië is ontstaan en zich van daaruit over alle continenten verspreidde. Deze theorie zal verder onderzocht moeten worden, maar de ontdekking van HLD 6 verrijkt ongetwijfeld onze kennis over de complexiteit van de menselijke evolutie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.