Ondergrondse klimaatverandering: een groeiend gevaar voor stedelijke structuren

SSara 25 juli 2023 14:42

Ondergrondse klimaatverandering zorgt voor een alarmerende temperatuurstijging onder onze voeten, wat een gevaarlijk effect heeft op onze stedelijke gebouwen en infrastructuur. Deze verandering, grotendeels veroorzaakt door menselijke activiteiten, kan de grond vervormen en gebouwen doen verzakken.

Ondergrondse opwarming bedreigt wereldsteden

Het is niet langer een onbekend feit dat wereldsteden geconfronteerd worden met een 'stil gevaar' - ondergrondse opwarming. Onderzoekers installeerden temperatuursensoren onder de Amerikaanse stad Chicago en ontdekten dat de grond onder de stadsbewoners opwarmt en vervormt. Deze transformatie van de ondergrond kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de stedelijke infrastructuur en constructies.

Volgens de onderzoekers is de opwarming van de aarde onder onze voeten voornamelijk te wijten aan ondergrondse systemen, zoals metro's. Deze systemen stoten continu warmte uit, wat leidt tot een gestage stijging van de ondergrondse temperaturen. In stedelijke gebieden wordt de warmte in feite continu vanuit gebouwen en ondergronds transport onder het oppervlak verspreid.

Vervorming van de grond bedreigt gebouwen en infrastructuur

Ondergrondse klimaatverandering kan leiden tot aanzienlijke vervorming van de grond. Wanneer de warmte naar de grond diffundeert, legt dit een aanzienlijke druk op materialen, die vervolgens uitzetten en samentrekken bij veranderende temperaturen. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur, met als gevolg verzakkingen en scheuren.

Ondergrondse klimaatverandering: een wereldwijd probleem

De ondergrondse klimaatverandering is niet beperkt tot Chicago alleen. De onderzoekers waarschuwen dat ondergrondse klimaatverandering alle grote stedelijke gebieden wereldwijd treft en dat elke stad individueel en zorgvuldig geanalyseerd zou moeten worden.

Hoewel ondergrondse klimaatverandering een uitdaging vormt, zien de onderzoekers het ook als een potentiële kans. De uitgestoten warmte kan worden opgevangen en hergebruikt als een thermische energiebron. Dit biedt mogelijkheden om de duurzaamheid van steden te verbeteren en de effecten van de ondergrondse klimaatverandering te verzachten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.