Ontdekking van een nieuw type hybride hersencel door wetenschappers

SSara 12 september 2023 03:47

Zwitserse wetenschappers hebben mogelijk een nieuwe hybride hersencel ontdekt, die zich gedraagt als een kruising tussen een zenuw- en een steuncel. Deze cellen, bekend als astrocyten, spelen een rol bij het doorgeven van signalen en voeding aan de hersenen, wat een significante bevinding kan zijn in de studie van hersenziekten.

Theorie van de derde type hersencel

In onze schedels gloeien ongeveer 86 miljard zenuwcellen, verantwoordelijk voor al onze indrukken, emoties, gedachten en bewegingen. Deze cellen communiceren razendsnel met elkaar door speciale signaalstoffen, neurotransmitters genaamd, uit te wisselen. Ze worden bijgestaan door een ander type cel, bekend als steuncellen, die de zenuwcellen helpen beschermen en isoleren. Nu is er een theorie dat er een derde type hersencel bestaat, een soort hybride cel die tot nu toe over het hoofd is gezien.

Enkele decennia geleden presenteerden Zwitserse onderzoekers een theorie over de zogenaamde astrocyten. Deze steuncellen, die een sterachtige vorm hebben, omringen de zenuwcellen en voorzien ze van voedingsstoffen uit de bloedvaten. Alhoewel astrocyten altijd werden gezien als passieve helpers, suggereerden deze wetenschappers dat een bepaalde groep astrocyten ook een signaalfunctie kan hebben in de hersenen.

Astrocyten geven signaalstoffen vrij

Hetzelfde team van onderzoekers heeft door gebruik te maken van moderne technologie, waaronder bifotonmicroscopie, de theorie opnieuw onderzocht. Ze focusten zich op de astrocyten in de hippocampus van muizen, een gebied in de hersenen dat belangrijk is voor nieuwe ervaringen en zintuiglijke indrukken. Ze ontdekten dat deze astrocyten glutamaat vrijgeven, de meest voorkomende signaalstof in de hersenen. Dit suggereert dat astrocyten een actievere rol hebben dan voorheen aangenomen.

Mogelijke rol van hybride cellen bij hersenziekten

Op basis van hun bevindingen, denken deze wetenschappers dat deze hybride cellen, die zowel voedingsstoffen als signalen doorgeven, ook bij mensen kunnen bestaan. De volgende stap in hun onderzoek zal zijn om te onderzoeken of deze cellen een rol spelen in de neurologische circuits die betrokken zijn bij bewegingscontrole en geheugen. Daarnaast is het de bedoeling om te onderzoeken of deze hybride cellen een rol spelen bij hersenziekten zoals Parkinson en Alzheimer.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.