Ontkrachting van de klimaatcrisis: misleidt Steven Koonin met cijfers?

MMatthijs 28 september 2023 21:42

Steven Koonin, voormalig adviseur van Obama en natuurkundige, stelt dat er geen klimaatcrisis is. Hij presenteerde dit standpunt tijdens een lezing georganiseerd door de stichting Clintel. Maar zijn argumenten en interpretatie van de klimaatcijfers worden betwist.

Geen klimaatcrisis volgens Koonin

Tijdens een uitverkochte lezing in Driebergen betoogde de Amerikaanse natuurkundige Steven Koonin dat er geen sprake is van een klimaatcrisis. Deze stelling is het nieuwe motto van de stichting Clintel, een private stichting die streng klimaatbeleid bestrijdt. Het publiek, dat opvallend veel oudere mannen met een technische achtergrond bevat, ontving Koonin's boodschap over het algemeen positief.

Koonin betwist de bijdrage van CO2

Koonin geeft toe dat de aarde in de afgelopen eeuw met 1,3 graden is opgewarmd en dat de menselijke uitstoot van CO2 daaraan heeft bijgedragen. Echter, hij beweert dat de bijdrage van CO2 aan die opwarming 'misschien de helft' is, wat in strijd is met de wetenschappelijke consensus dat de huidige opwarming volledig door broeikasgassen wordt veroorzaakt. Bovendien relativeert hij de mogelijke gevolgen, zoals stijgende zeespiegels, en beweert hij dat de mens zich wel zal aanpassen aan verdere opwarming.

Selectieve en misleidende gegevenspresentatie

Koonin presenteert selectief positieve gegevens, zoals het feit dat er niet meer orkanen zijn dan vroeger en dat er in mildere winters minder mensen overlijden door de kou. Bovendien wijst hij op de onzekerheid van sommige klimaatvoorspellingen. Daarentegen negeert hij studies die wijzen op verhoogde orkaanintensiteiten en andere negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd de gegevens te manipuleren of verkeerd te interpreteren om zijn standpunt te ondersteunen.

Koonin's lezing lijkt vooral verwarring te stichten onder het publiek. Hoewel sommige bezoekers zijn argumenten waarderen als een tegengeluid in het klimaatdebat, vinden anderen zijn presentatie misleidend en te vergeeflijk. Klimaatwetenschapper Leo Meyer, bijvoorbeeld, beschouwt Koonin's argumenten als herhalingen van reeds weerlegde onwaarheden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.