Pandemie niet van invloed op overlevingspercentage kankerpatiënten

SSara 29 augustus 2023 12:22

Tegen de verwachtingen in, heeft de pandemie geen significante invloed gehad op de overleving van kankerpatiënten, volgens gegevens van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ondanks een tijdelijke daling in diagnoses aan het begin van de pandemie, is het overlevingspercentage zelfs enigszins gestegen.

Verassende overlevingspercentages

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft verrassende cijfers vrijgegeven over de overleving van kankerpatiënten tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Ondanks de pandemie en de daardoor veroorzaakte onderbrekingen in bevolkingsonderzoeken, leeft twee jaar na hun diagnose nog 76 procent van deze patiënten. Dit is zelfs een stijging van 1 procentpunt in vergelijking met de periode voor de pandemie.

Minder diagnoses tijdens pandemie

De coronapandemie zorgde in de eerste maanden voor aanzienlijke onderbrekingen in de gezondheidszorg, wat leidde tot 20 tot 25 procent minder kankerdiagnoses in Nederland. Bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker werden tijdelijk stopgezet. Ondanks deze vertraging in diagnoses, is het overlevingspercentage toch licht gestegen.

Tijdens de eerste golf van de pandemie, waren de meest uitgestelde diagnoses die van huidkanker, gevolgd door borst- en darmkanker. Hoewel huidkanker doorgaans niet levensbedreigend is, kan het uitstellen van een diagnose individuele patiënten wel hebben geschaad. Echter, het IKNL benadrukt dat deze effecten niet merkbaar waren in de gehele groep van meer dan honderdduizend kankerpatiënten.

Effect van latere diagnoses

Hoewel de overlevingspercentages niet negatief zijn beïnvloed, benadrukt het IKNL dat het uitstellen van diagnoses mogelijk heeft geleid tot intensievere behandelingen voor sommige kankerpatiënten. De impact hiervan op de algehele gezondheid van de patiënten is nog onbekend.

Het IKNL sluit niet uit dat er op de langere termijn alsnog negatieve effecten naar voren kunnen komen. Echter, de organisatie acht dit niet waarschijnlijk, gezien de ervaring leert dat een hogere tweejaarsoverleving doorgaans resulteert in een hogere overleving op de lange termijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.