Planeet 9: Een onopgelost mysterie van het zonnestelsel

SSara 3 januari 2024 07:48

Het concept van Planeet 9 heeft de wetenschappelijke wereld al jaren in zijn greep. Ondanks sterke bewijzen en intense zoektochten, blijft de aanwezigheid van deze hypothetische negende planeet van ons zonnestelsel een open vraag. Maar wat als deze planeet simpelweg niet bestaat? Dit is het mysterie van Planeet 9.

De beweringen over Planeet 9

In 2016 stelden de Amerikaanse onderzoekers Konstantin Batygin en Mike Brown het bestaan van Planeet 9 voor. Ze baseerden hun hypothese niet op directe waarnemingen van de planeet, maar op de eigenaardige bewegingen van zes objecten in de Kuipergordel, een grote verzameling komeetachtige objecten voorbij de baan van Neptunus. Deze objecten volgen allemaal elliptische banen, maar in dezelfde richting in de fysieke ruimte. Dit zou geen toeval kunnen zijn, dus stelden ze de aanwezigheid van een negende planeet voor als een uitleg voor dit fenomeen.

Twijfels en kritiek op de Planeet 9-hypothese

Ondanks de sterke aanwijzingen die Batygin en Brown hebben gepresenteerd, hebben sommige wetenschappers, zoals professor Simon Portegies Zwart, twijfels over het bestaan van Planeet 9. Zijn twijfels stammen voornamelijk uit het taalgebruik van de onderzoekers. In hun onderzoek spraken ze van 'bewijs' voor een negende planeet, terwijl er enkel een indicatie was in de vorm van baanelementen van planetoïden die suggereerde dat er een negende planeet kon zijn.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies verschenen die aantonen dat de schijnbaar vreemde bewegingen van de Kuipergordelobjecten ook zonder de aanwezigheid van een negende planeet kunnen worden verklaard. Bijvoorbeeld, sommige studies suggereren dat de zwaartekracht van de Oortwolk (een vermeende wolk gevuld met komeetachtige objecten die zich rond het zonnestelsel bevindt) de vreemde banen van de Kuipergordelobjecten zou kunnen verklaren.

De onbewezen clustering van baanelementen van planetoïden

Een ander punt van discussie is de aanwezigheid van de clustering van baanelementen van planetoïden, die Batygin en Brown als bewijs voor Planeet 9 presenteren. Volgens Portegies Zwart, is dit nog niet bewezen. Hij stelt dat het zou kunnen dat we alleen maar denken dat de clustering bestaat omdat we voornamelijk Kuipergordelobjecten waarnemen die zich relatief dicht bij de zon bevinden, en dat dit het resultaat kan zijn van een selectieve zoektocht.

De rol van het Vera C. Rubin Observatory

Het Vera C. Rubin Observatory, dat momenteel in aanbouw is in Chili, is ontworpen om een groot deel van de hemel te observeren. Het kan helpen om het mysterie rond Planeet 9 te ontrafelen door kleine objecten in het zonnestelsel, waaronder Kuipergordelobjecten, in kaart te brengen. Dit observatorium zou moeten vaststellen of er echt een probleem is met de clustering van baanelementen, of dat dit alleen maar zo lijkt door onze selectieve manier van waarnemen.

Hoewel het bestaan van Planeet 9 nog steeds niet zeker is, heeft de hypothese van Batygin en Brown geleid tot veel belangrijk theoretisch werk in de astronomie. Verschillende onderzoekers hebben de hypothese getest en verder onderzocht, wat heeft geleid tot een verscheidenheid aan creatieve oplossingen en nieuwe inzichten in onze kennis van het zonnestelsel.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.