Protesten en polarisatie op de EW Klimaattop: Zo staan de grootste uitstoters tegenover klimaatverandering

MMatthijs 2 november 2023 08:32

Op de eerste EW Klimaattop, waar de vier grootste uitstoters hun verduurzamingsplannen presenteren, wordt elke pitch onderbroken door protesten. De polarisatie rond het klimaatdebat in Nederland wordt door deze protesten zichtbaar.

Rumoerige start van de EW Klimaattop

De EW Klimaattop, waar de vier grootste uitstoters hun plannen voor verduurzaming presenteren, is een rumoerige aangelegenheid. Elke presentatie wordt onderbroken door protesten, wat de complexiteit en polarisatie van het klimaatdebat in Nederland blootlegt.

Britt van Veggel, een wiskundige, maakt bezwaar tegen het gebrek aan wetenschappelijke inbreng op de klimaattop. Dit onderstreept de kritiek dat het klimaatdebat in Nederland te veel wordt gedomineerd door het bedrijfsleven en de politiek, en te weinig door wetenschappelijk onderzoek.

Bedrijven voelen zich gehinderd door overheidsinstabiliteit

Hoewel bedrijven aangeven te willen verduurzamen, vaak ook uit financieel eigenbelang, ervaren ze belemmeringen. Volgens hen zorgt de instabiliteit van de overheid, die wetten aanpast en vervolgens weer verandert, voor onzekerheid. Dit maakt het moeilijk om duurzame plannen te realiseren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.