Recordbrekende ontdekking: magnetisch veld van ver verwijderd sterrenstelsel waargenomen

MMatthijs 7 september 2023 02:52

Astronomen hebben een nieuw record geboekt door het magnetische veld waar te nemen van een sterrenstelsel dat zo ver weg is dat het licht er meer dan elf miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken. Het betreft sterrenstelsel 9io9, dat in 2014 werd ontdekt, en waarvan de magnetische velden bijdragen aan ons begrip van de evolutie van sterrenstelsels.

Magnetische velden van sterrenstelsel waargenomen

Net zoals de aarde en andere planeten, en de zon en andere sterren, hebben sterrenstelsels magnetische velden. Echter, deze velden zijn over het algemeen zeer zwak. Bijvoorbeeld, het magnetische veld van ons Melkwegstelsel is honderdduizenden keren zwakker dan het aardmagnetisch veld. Ondanks hun zwakte, zijn de magnetische veldlijnen van sterrenstelsels wel vele malen groter, uitstrekkend over tienduizenden lichtjaren.

Oudste magnetische veld tot nu toe ontdekt

Tot voor kort bedroeg het record voor het oudste waargenomen magnetische veld in een sterrenstelsel vijf miljard jaar. Dit is nu verbroken met de ontdekking van het magnetische veld van sterrenstelsel 9io9. Deze ontdekking versterkt de theorie dat sterrenstelsels geboren worden met een zwak magnetisch veld dat na verloop van tijd groeit en in kracht toeneemt. Echter, deze theorie is nog niet bevestigd aangezien tot nu toe alleen de magnetische velden van nabije sterrenstelsels in kaart zijn gebracht.

Magnetisch veld ontdekt door gepolariseerde lichtgolven

Het magnetische veld van sterrenstelsel 9io9 werd vastgesteld door de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) te gebruiken om gepolariseerde lichtgolven op te vangen. Wanneer een magnetisch veld aanwezig is, oriënteren de stofkorrels in een sterrenstelsel zich naar dat veld en wordt het licht dat ze uitzenden gepolariseerd. Dit betekent dat de lichtgolven in een voorkeursrichting trillen in plaats van in willekeurige richtingen.

De astronomen die de studie uitvoerden, suggereren dat de snelle ontwikkeling van het magnetische veld mogelijk te maken heeft met hevige stervorming in het jonge heelal. Volgens hen hebben deze velden mogelijk invloed gehad op latere generaties van sterren. Dit onderstreept het idee dat magnetische velden een fundamenteel onderdeel zijn van de evolutie van sterrenstelsels en het materiaal waaruit nieuwe sterren ontstaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.