Redden we de natuur met kapitalisme? ‘Geef onze planeet een prijskaartje’, zegt milieuactivist

MMatthijs 12 augustus 2023 11:12

Milieuactivist en auteur Paula DiPerna stelt dat we de natuur kunnen redden door er een prijs op te zetten. In haar recente boek 'Pricing the Priceless' betoogt ze dat onze natuurlijke wereld essentiële waarde heeft en dat we deze kunnen beschermen door er economisch gewicht aan te geven. Hierbij maakt ze gebruik van haar ervaring bij de Chicago Climate Exchange (CCX), het eerste emissiehandelssysteem ter wereld.

De natuur een prijs geven

Milieuactivist en auteur Paula DiPerna wil de kracht van het kapitalisme mobiliseren om de natuur te redden. Ze stelt dat de natuur kwetsbaar is omdat we er momenteel geen prijs op zetten, een trend die ze hoopt te veranderen. Door een economische waarde te geven aan natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen, gelooft DiPerna dat we ze beter kunnen beschermen en duurzaam beheren.

Een van de mijlpalen in DiPerna's carrière was haar rol als directeur bij de Chicago Climate Exchange (CCX), het allereerste emissiehandelssysteem ter wereld. Dit systeem daagde bedrijven, overheden en universiteiten uit om zich te verbinden aan het jaarlijks verminderen van hun uitstoot volgens een voorgeschreven schema. Hoewel dit initiatief uiteindelijk ten einde kwam, biedt het een waardevol model voor toekomstige pogingen om economische instrumenten in te zetten voor klimaatbeleid.

Verzekering voor koraalriffen

DiPerna is een sterke voorstander van het toekennen van economische waarde aan de natuur ter bescherming ervan. Ze gelooft in het gebruik van financiële innovaties, zoals het verzekeren van koraalriffen, om natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen de verwoestende effecten van klimaatverandering. Door dergelijke maatregelen te nemen, kunnen we de financiële verantwoordelijkheid voor het beschermen van onze natuurlijke wereld vergroten, stelt DiPerna.

Kapitalisme als bondgenoot

In tegenstelling tot sommige milieuactivisten, ziet DiPerna het kapitalisme niet als de vijand, maar als een potentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Ze is ervan overtuigd dat het kapitalisme fouten kan rechtzetten en dat het mogelijk is om geldstromen zo te sturen dat ze positieve effecten hebben op mens en milieu. In plaats van het kapitalisme af te wijzen, pleit DiPerna voor het herpositioneren ervan als een instrument voor duurzame verandering.

Een van DiPerna's radicale voorstellen is om beursnoteringen te geven aan natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Door bijvoorbeeld uitgestrekte bossen als beleggingsinstrumenten te beschouwen, kunnen we investeerders aantrekken die geïnteresseerd zijn in zowel natuurbescherming als financieel rendement. Hoewel dit idee kritiek heeft ontvangen, benadrukt DiPerna dat zulke strategieën essentieel kunnen zijn voor de toekomst van natuurbescherming.

CO₂ prijzen en systemen verbinden

Volgens DiPerna is het koppelen en uitbreiden van alle bestaande systemen die een prijskaartje aan CO₂ hangen de belangrijkste stap die we op dit moment kunnen maken. Door de kosten van luchtvervuiling te koppelen aan vraag en aanbod, kunnen we de onvermijdelijke uitstoot onderscheiden van die welke simpelweg voortkomt uit gemakzucht. Deze aanpak vereist echter wereldwijde samenwerking en de integratie van talrijke emissiehandelssystemen.

Inspirerende ideeën voor klimaatactie

DiPerna benadrukt de noodzaak van een betere samenwerking tussen wetenschap, beleid en kapitaal om klimaatverandering aan te pakken. Ze vergelijkt de uitdaging van klimaatverandering met de maanmissie en stelt dat we net zo toegewijd en gedreven moeten zijn om de klimaatcrisis op te lossen. DiPerna roept op tot grote, inspirerende ideeën om mensen aan te sporen actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.