Revolutionaire Deense techniek maakt korte metten met broeikasgas methaan

MMatthijs 20 december 2023 07:47

Deense wetenschappers hebben een baanbrekende techniek ontwikkeld om methaan, een krachtig broeikasgas, razendsnel af te breken. De onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen zijn nu klaar om hun technologie in de markt te zetten.

Methaan: een krachtige klimaatveranderaar

Methaan is een potent broeikasgas dat zowel door natuurlijke gebeurtenissen als door menselijke handelingen in het milieu terechtkomt. Het komt vrij uit voedselproductie en aardgaswinning en blijft tot 12 jaar in de atmosfeer hangen. Met zijn vermogen om warmte vast te houden is methaan op korte termijn ongeveer 85 keer krachtiger in het veroorzaken van klimaatverandering dan CO2. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat methaanafzettingen uit eerder bevroren gebieden vrijkomen, waardoor een mogelijke kettingreactie ontstaat.

MEPS: een doorbraak in afbraak van methaan

De wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen hebben een revolutionaire oplossing ontwikkeld in de vorm van de Methane Eradication Photochemical System (MEPS). Dit apparaat kan methaan razendsnel, namelijk 100 miljoen keer sneller dan in de natuur, afbreken. Het methaangas wordt in een afgesloten ruimte gepompt en behandeld met chloor en UV-licht, wat resulteert in het 'stelen' van waterstof van het normaal gezien weinig reactieve methaangas.

Het resultaat: herbruikbaar zoutzuur en opgesplitst methaan

Het eindresultaat van het proces in de MEPS is tweeërlei. Aan de ene kant hebben we zoutzuur, een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Dit zoutzuur kan worden hergebruikt voor het proces, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de methode. Aan de andere kant wordt het methaangas afgebroken en omgezet in koolstofdioxide, koolmonoxide en waterstof, net als in de natuur, maar veel sneller.

Het onderzoeksteam is klaar om de technologie op de markt te brengen via hun nieuw opgerichte bedrijf, Ambient Carbon. Hun doel is om de methaanuitstoot van veebedrijven, een belangrijke bron van broeikasgassen, te beheersen. Ter herinnering: de vleesindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 14% van alle uitgestoten broeikasgassen. Met hun technologie hopen de onderzoekers deze cijfers aanzienlijk te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.