Revolutionaire doorbraak: Veroudering ongedaan gemaakt, zeggen onderzoekers

SSara 20 juli 2023 22:22

Een team van wetenschappers van de Harvard Medical School, University of Maine en MIT claimt een doorbraak in het ongedaan maken van het verouderingsproces. Dit opent de weg naar potentiële behandelingen voor verschillende ouderdomsziekten en algemene verjonging van het lichaam.

Doorbraak in ongedaan maken veroudering

Een team van onderzoekers van de Harvard Medical School, University of Maine en MIT heeft naar verluidt een methode ontdekt om het verouderingsproces terug te draaien. Dit baanbrekende onderzoek is gebaseerd op eerder onderzoek naar cellulaire veroudering en biedt potentieel revolutionaire mogelijkheden voor de toekomst van de gezondheidszorg en levensverlenging.

Eerdere studies hebben aangetoond dat wanneer cellen worden behandeld met twee specifieke eiwitten, bekend als Yamanaka-factoren, ze kunnen terugkeren naar een jongere, niet-gespecialiseerde staat. Deze 'verjongde' cellen, ook wel geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's) genoemd, kunnen zich specialiseren in elk type cel en zijn van enorm therapeutisch belang.

Het team van onderzoekers heeft de mogelijkheid onderzocht om het verouderingsproces van cellen terug te draaien zonder ze zo 'jong' te maken dat ze kankerverwekkend zouden kunnen worden. Ze hebben muizencellen gescreend op specifieke moleculen die in verschillende combinaties het verouderingsproces kunnen terugdraaien.

Zes chemische cocktails voor verjonging

De onderzoekers hebben succesvol zes verschillende chemische cocktails geïdentificeerd die celveroudering in minder dan een week kunnen terugdraaien. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in een paper getiteld 'Chemically induced reprogramming to reverse cellular aging' en kunnen een revolutie teweegbrengen in de strijd tegen veroudering.

Veroudering terugdraaien met één pil

Volgens David A. Sinclair, onderzoeksleider op de afdeling Genetica van de Harvard Medical School, biedt deze nieuwe kennis de mogelijkheid om met één pil het verouderingsproces terug te draaien. Dit kan leiden tot verbeteringen in ons zicht, effectieve behandelingen voor ouderdomsziekten, en zelfs algehele lichaamsverjonging.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.