Rijkdom aan leven in de diepzee: meer dan alleen zeesterren en glassponzen

SSara 24 juli 2023 20:03

Onderzoekers ontdekken een verrassend hoge biodiversiteit in de diepzee, met organismen zoals zachte koralen, zeesterren, schelpdieren, anemonen, zeekomkommers en glassponzen. De zones waar deze wezens leven lijken bepaald te worden door de 'carbonaatcompensatiediepte'. Toekomstige klimaatverandering en verzuring van de oceaan kunnen deze delicate ecosystemen echter bedreigen.

Exploratie van de diepzeezone

Een team van internationale wetenschappers heeft een diepzeezone onderzocht, variërend tussen de 3 en 6 kilometer onder het wateroppervlak. In deze zone, waar zonlicht niet kan doordringen en de temperaturen laag liggen, leven organismen die bestand zijn tegen een enorme waterdruk. Bijzonder is, dat de biodiversiteit consistent blijft over de grenzen van de zones heen en niet afneemt met de diepte, zoals voorheen werd verwacht.

De onderzoekers denken dat de grenzen van deze diepzeezones worden bepaald door wat 'carbonaatcompensatiediepte' (CCD) wordt genoemd. Dit is de dieptegrens waar calciumcarbonaten sneller oplossen dan ze kunnen ophopen. Dit heeft een directe invloed op het leven van schelpdieren die deze carbonaten nodig hebben voor de bouw van hun schelpen en skeletten.

Bedreiging voor de diepzeediversiteit

Onderzoekers vrezen dat toekomstige klimaatverandering en de verzuring van de oceaan de biodiversiteit in de diepzeezones kunnen bedreigen. Dit zou de onderwater ecosystemen kwetsbaar maken. Hoewel het onderwaterleven ongeveer 60% van het aardoppervlak beslaat, is er nog steeds veel onbekend over de patronen en processen die de onderwater biodiversiteit bepalen.

De onderzoekers hebben geen dieren verzameld, maar hebben hun bevindingen gebaseerd op fotomateriaal van hun expedities. Hoewel dit het moeilijk maakt om de aangetroffen organismen nauwkeurig te identificeren, blijft het werk van de onderzoekers van hoge waarde gezien de extreme omstandigheden op deze diepten.

Diepzeemijnbouw als potentiële bedreiging

Het onderzochte gebied in de Stille Oceaan heeft ook een bijzondere aandacht vanwege de bestaande plannen voor diepzeemijnbouw om mineralen en metalen te delven. Deze activiteiten kunnen echter een extra bedreiging vormen voor het delicate ecosysteem van de diepzee, omdat ze de bodem omwoelen en stofvorming veroorzaken waar veel dieren niet tegen kunnen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.