Rijkste 10% van de Amerikanen verantwoordelijk voor 40% van de broeikasgasuitstoot

SSara 20 augustus 2023 00:07

Volgens een recente studie van de University of Massachusetts Amherst zijn de rijkste 10 procent van de Amerikanen verantwoordelijk voor 40 procent van de totale broeikasgasuitstoot in de VS. De studie suggereert dat huidige consumptiegerichte methoden om de CO2-uitstoot te beperken, de armen disproportioneel straffen en weinig impact hebben op de extreem rijken.

De rijksten zijn de grootste vervuilers

Het is een schokkende ontdekking: de rijkste 10 procent van de Amerikanen is verantwoordelijk voor 40 procent van de totale broeikasgasuitstoot in de VS. Volgens het onderzoek van de University of Massachusetts Amherst, is dit de eerste studie die een verband legt tussen inkomen en de uitstoot die nodig is om dat inkomen te genereren. Deze cijfers werpen een nieuw licht op hoe we naar de klimaatcrisis kijken en hoe we deze kunnen aanpakken.

We weten al lang dat onze consumptie - het voedsel dat we eten, de auto's die we rijden en alle spullen die we kopen - CO2-uitstoot veroorzaakt. Echter, duurzaamheidsonderzoeker Jared Starr benadrukt dat de huidige methoden om de CO2-uitstoot te beperken, zoals het stimuleren van minder of schonere consumptie, regressief zijn. Ze straffen de armen disproportioneel terwijl ze weinig impact hebben op de extreem rijken.

Inkomen uit investeringen blijkt een grotere bijdrage te leveren aan de broeikasgasuitstoot dan inkomen uit salaris. De onderzoekers onderzochten meer dan 2,8 miljard financiële transacties over een periode van 30 jaar en ontdekten dat inkomsten uit investeringen veel CO2-intensiever zijn dan inkomsten uit salaris. Deze ontdekking heeft implicaties voor hoe we over belastingen denken en hoe we bedrijven kunnen stimuleren om milieuvriendelijker te worden.

1% rijkste Amerikanen produceert een groot deel van de uitstoot

De verdeling van de CO2-uitstoot is nog schever bij de rijkste 1 procent van de Amerikanen: zij zijn verantwoordelijk voor 15 tot 17 procent van de uitstoot. Bovendien bleek uit de studie dat witte huishoudens de meeste CO2 uitstoten, terwijl zwarte gezinnen de minste uitstoten. De uitstoot van broeikasgassen neemt toe met de leeftijd en piekt in de leeftijdsgroep 45 tot 54 jaar.

Inkomens- en aandelenbelasting als oplossing

Het onderzoek suggereert een mogelijke oplossing voor het probleem van de oneerlijke verdeling van de CO2-uitstoot: het invoeren van belastingen op inkomen en aandelenwinsten in plaats van op consumptiegoederen. Op deze manier zouden de mensen die het meest bijdragen aan en profiteren van klimaatverandering, gestimuleerd kunnen worden om hun bedrijven en investeringen milieuvriendelijker te maken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.