RIVM wil af van Aerius: Het groeiende debat over stikstofbeleid

SSara 18 september 2023 20:53

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil af van de rekenkern (Aerius) voor stikstofbeleid, terwijl controverses en wetenschappelijke twijfels over het beleid toenemen. Dit beleid is recentelijk onder vuur gekomen na nieuwe onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam.

Toenemende controverse over stikstofbeleid

Het debat over het stikstofbeleid is de afgelopen tijd geïntensiveerd, ondanks de aanhoudende steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en het kabinet. Er is een groeiende ongerustheid binnen de wetenschappelijke gemeenschap, en zelfs het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangegeven zich toenemend ongemakkelijk te voelen bij de huidige koers.

RIVM wil zich richten op kerntaken

Het RIVM heeft aangegeven dat het niet langer de rekenkern (Aerius) wil beheren die ten grondslag ligt aan het huidige stikstofbeleid. In plaats daarvan wil het instituut zich concentreren op zijn kerntaken, namelijk het meten, berekenen en monitoren van de impact van stikstof op de natuur. De verandering in focus is een duidelijk teken van de groeiende twijfel over de werkzaamheid en nauwkeurigheid van het huidige beleid.

Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam kan een ommekeer betekenen voor de landbouwsector. Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in de stikstofemissies van boerderijen en hun impact op de omgeving. Deze bevindingen kunnen leiden tot aanzienlijke verschuivingen in hoe stikstofemissies worden berekend en begrepen binnen de sector.

Als de resultaten van de Universiteit van Amsterdam serieus worden genomen, zal dit aanzienlijke gevolgen hebben voor Wageningse onderzoekers. Zij zouden dan gedwongen zijn om hun berekeningen van stikstofemissies grondig te herzien. Dit heeft ook implicaties voor het overheidsbeleid, aangezien deze berekeningen vaak worden gebruikt om beleidsbeslissingen te ondersteunen.

Kritiek op RIVM voor interne twijfels

Er is kritiek geuit op het RIVM voor het intern houden van twijfel over de juistheid van haar model voor stikstofemissies. Bovendien is er kritiek op het feit dat het RIVM een 'reality-check' van het model via metingen heeft tegengehouden. Deze kritiekpunten duiden op een groeiend wantrouwen in het vermogen van het instituut om transparant en accuraat te zijn in haar rol bij het stikstofbeleid.

Suggestie om stikstofbeleid tijdelijk 'on hold' te zetten

Gezien de intense controverse die de afgelopen dagen is ontstaan, suggereren sommigen dat het wellicht verstandig was geweest om het stikstofbeleid tijdelijk 'on hold' te zetten. Hoewel politieke belangen vaak een andere richting aangeven, is een pauze soms nodig om de situatie te beoordelen en passende maatregelen te nemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.