Samenwerking met fossiele industrie is cruciaal voor versnelling energietransitie

SSara 13 oktober 2023 17:27

Ondanks de morele bezwaren tegen samenwerkingen tussen universiteiten en de fossiele industrie zijn deze verbintenissen essentieel voor een versnelde energietransitie, betogen Sense Jan van der Molen, Marc Koper en Victor van der Horst. De academische gemeenschap heeft zowel de kennis als de technologische middelen om de industrie te helpen zichzelf te transformeren en bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Energietransitie vergt gezamenlijke inspanning

De energietransitie is geen eenvoudige opgave. We moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat de aarde niet verder opwarmt, dat de CO₂-uitstoot wordt verminderd en dat energie betaalbaar en beschikbaar blijft voor iedereen, nu en in de toekomst. Om deze doelen te bereiken, is de inzet van alle betrokken partijen – overheid, academici én de (fossiele) industrie – onmisbaar. Het is een gezamenlijke uitdaging waarbij we alle mogelijke oplossingen in overweging moeten nemen, inclusief het efficiënter maken van de chemische industrie en het ontwikkelen en implementeren van alternatieve energiebronnen.

Fossiele industrie essentieel voor opschaling technologie

Nieuwe technologieën en innovaties die in universitaire labs worden ontwikkeld, hebben pas impact als ze op grote schaal worden uitgevoerd. Dit is een uitdaging die niet onderschat mag worden. Wie is daar het beste in? De fossiele industrie, of we dat nu leuk vinden of niet. Het opschalen van lab-technologie naar fabrieken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die opnieuw innovatieve oplossingen vereisen. Daarom is de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven – de wetenschaps-technologie-spiraal – cruciaal voor het zetten van echte stappen in de energietransitie.

Hoewel de energietransitie dringend nodig is, gaat het proces volgens ons te langzaam. We hebben een combinatie van 'wortel' en 'stok' nodig om de transitie te versnellen. De 'wortel' staat voor samenwerking en perspectief: bedrijven die duurzame technologieën implementeren, verzekeren hun bestaan op de lange termijn en kunnen rekenen op steun vanuit universitaire labs. De 'stok' is echter ook nodig om bedrijven te corrigeren die achterblijven. Hierbij speelt de overheid een cruciale rol in het stellen van heldere eisen aan samenwerkingen en het sturen van regelgeving en energiebelastingen.

Interdisciplinaire samenwerking essentieel

Bij het aanpakken van de energietransitie speelt de hele academische gemeenschap een rol, niet alleen de bèta's. Onderzoek door sociologen, psychologen, juristen, bedrijfskundigen en economen kan helpen bij het beantwoorden van vragen over de inrichting van de toekomstige samenleving, het voorkomen van energie-armoede, internationale betrekkingen en grondstoffenpolitiek. Alleen door met alle partijen op te trekken kunnen we de hoognodige grote stappen zetten, via samenwerking op basis van de rede, in volledige academische vrijheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.