Schommeling in Muon: Een hint naar een vijfde natuurkracht?

SSara 14 augustus 2023 14:07

Wetenschappers hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan in de deeltjesfysica. Ze hebben de meest nauwkeurige meting van het magnetische moment van het muon gedaan, wat mogelijk wijst op het bestaan van een tot nu toe onbekende vijfde natuurkracht. De bevindingen hebben het debat over nieuwe subatomaire verschijnselen en onbekende deeltjes nieuw leven ingeblazen.

Doorbraak in deeltjesfysica

In een cruciale doorbraak in de deeltjesfysica hebben wetenschappers de meest accurate meting uitgevoerd van het magnetisch moment van een muon. Een muon is een fundamenteel deeltje dat gerelateerd is aan een elektron, maar ongeveer tweehonderd keer zwaarder. Deze prestatie, het resultaat van internationale samenwerking in het Muon g-2-experiment in het Fermi National Accelerator Laboratory in Chicago, heeft de weg geopend voor de mogelijke ontdekking van een nog ongeïdentificeerde vijfde natuurkracht. Het onverwachte ‘schommelen’ van het muon in het magnetisch veld, dat niet overeenkomt met de voorspellingen van het huidige standaardmodel, suggereert mogelijk de aanwezigheid van nieuwe subatomaire fenomenen of onbekende deeltjes.

Wat zijn muonen?

Muonen zijn deeltjes die veel op elektronen lijken, maar ongeveer 207 keer zwaarder zijn. Ze behoren tot de leptongroep – een groep van fundamentele deeltjes die niet uit kleinere deeltjes bestaan. Muonen worden gevormd wanneer deeltjes in de atmosfeer van de aarde in aanraking komen met kosmische straling, zoals hoogenergetische protonen en atoomkernen. Deze deeltjes bestaan kort, gedurende ongeveer 2,2 microseconden, voordat ze vervallen in een elektron en twee soorten neutrino’s.

Hoewel de bevindingen van Fermilab voortbouwen op eerder onderzoek dat het bestaan van een vijfde kracht suggereerde, zijn er nog steeds onzekerheden. Volgens Dr. Mitesh Patel van het Imperial College London is de theoretische voorspelling van de schommelfrequentie van muonen onzekerder geworden, wat de interpretatie van de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Ondanks deze onzekerheden biedt de precieze meting van het magnetisch moment van het muon spannende mogelijkheden voor het onderzoeken van nieuwe interacties in het universum en mogelijk de ontdekking van een vijfde natuurkracht.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.