Snelheid van evolutie: Organismen veranderen in slechts drie weken

MMatthijs 14 november 2023 15:17

Een recente studie toont aan dat bacteriën en virussen in een tijdsbestek van slechts drie weken aanzienlijke evolutionaire aanpassingen kunnen ondergaan. Dit werpt een nieuw licht op het tempo en de diversiteit van evolutie.

Het versneld tempo van evolutie

Ondanks de algemeen aanvaarde opvatting van Charles Darwin dat evolutie een langzaam en geleidelijk proces is, tonen recente observaties aan dat evolutionaire veranderingen op veel snellere tijdschalen kunnen plaatsvinden. Dit blijkt uit een studie waarin bacteriën en virussen zich in slechts drie weken aanzienlijk hebben aangepast. Het onderzoek belicht de ongelofelijke diversiteit die kan ontstaan in zo'n kort tijdsbestek.

Bacteriën en virussen evolueren niet alleen snel, maar ze ontwikkelen ook resistentie tegen elkaar, wat leidt tot een complex ecologisch netwerk. Zo infecteren virussen hun bacteriële gastheren, terwijl de bacteriën tegelijkertijd nieuwe manieren ontwikkelen om zich tegen deze aanvallen te verdedigen. Deze wapenwedloop tussen bacteriën en virussen heeft in een tijdsbestek van slechts drie weken tot een aantal evolutionaire aanpassingen geleid. Dit onderstreept het vermogen van deze organismen om zich snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen.

Virussen en hun geavanceerde strategieën om bacteriën te infecteren

Het onderzoek onthulde ook dat virussen geëvolueerd zijn om gebruik te maken van drie verschillende receptoren. Dit is verrassend omdat de meeste bacteriofagen in de natuur slechts één receptor gebruiken, met enkele uitzonderingen die er twee gebruiken. Het feit dat een virus drie verschillende 'ingangen' heeft om een bacteriële cel binnen te gaan, maakt het voor bacteriën moeilijker om resistentie te ontwikkelen. Deze bevinding draagt bij aan onze kennis over de complexiteit en diversiteit van de evolutionaire aanpassingen van deze organismen.

Een andere belangrijke bevinding van de studie is dat evolutionaire patronen snel kunnen ontstaan, zelfs in een homogene omgeving. Voorheen dachten wetenschappers dat de ontwikkeling van dergelijke complexiteit langdurige perioden van evolutie vereiste. Deze studie toont aan dat eenvoudige interacties tussen bacteriën en virussen voldoende zijn om verschillende soorten biodiversiteit te creëren, zonder dat dit afhangt van ruimtelijke structuur of lange evolutietijden.

Belang van real-time observatie van evolutionaire ontwikkelingen

De onderzoekers benadrukken het belang van het bestuderen van evolutionaire ontwikkelingen in realtime. Dit is bijzonder relevant gezien de huidige pandemie, waarbij virussen zoals SARS-CoV-2 zich snel aanpassen aan antilichamen en vaccins. Deze snelle evolutie heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe virusstammen die effectief infecteren en zich verspreiden. Daarom is het cruciaal om de evolutie van virussen verder te bestuderen, om zo toekomstige epidemieën en pandemieën te voorkomen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.