Studenten Milieukunde Bezorgd Over Zwarte Klimaatscenario's

SSara 12 oktober 2023 11:27

Studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden maken zich zorgen over de recent gepresenteerde klimaatscenario's van het KNMI. Ze vragen zich af of het in de toekomst nog mogelijk zal zijn om in Fryslân te wonen, gezien de projecties van drogere zomers, nattere winters en temperaturen tot 40 graden.

Studenten bestuderen KNMI klimaatscenario’s

Studenten Milieukunde aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben samen met hun docent de recent gepresenteerde klimaatscenario's van het KNMI onder de loep genomen. Deze scenario's schetsen een toekomst waarin de zomers droger worden, de winters natter zijn en temperaturen van 40 graden realistisch zijn - zelfs in Fryslân. Al deze veranderingen zijn een direct gevolg van de opwarming van de aarde door de uitstoot van fossiele brandstoffen.

KNMI presenteert vier verschillende scenario’s

Het KNMI heeft vier verschillende scenario's uitgewerkt, afhankelijk van de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen. In het scenario van lage uitstoot, waarbij de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald, warmt Fryslân relatief weinig op. Gaat de wereld echter verder met de huidige uitstoot, dan krijgen we te maken met veel extremere weersomstandigheden.

Zorg over stijgende zeespiegel en veranderend weer

De studenten maken zich met name zorgen over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor Fryslân. In het ergste scenario kan de zeespiegel met wel 2,5 meter stijgen. Ook vallen er zwaardere buien, en de temperatuur stijgt in alle scenario's. De invloed op zowel het menselijk leven als de natuur is een grote zorg voor de studenten en hun docent.

Ondanks de ernst van de klimaatscenario's, blijven de studenten en hun docent positief over mogelijke aanpassingen en acties. Het verlagen van de CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, en minder consumeren zijn enkele van de genoemde oplossingen. Maar er wordt ook erkend dat apathie een gevaar kan zijn, omdat het voelt alsof individuele acties weinig invloed kunnen hebben op zulke grote problemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.