Toename van zoönotische ziekten verhoogt risico op pandemieën

SSara 6 november 2023 16:17

Het risico op een nieuwe pandemie neemt toe doordat dierziekten vaker overgaan op mensen. Uit een recente studie blijkt dat epidemieën van ziekten die van dieren op mensen springen, de afgelopen decennia frequenter en ernstiger zijn geworden.

Toename van zoönotische ziekten

Uit een recent onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Global Health blijkt dat zoönotische ziekten, de ziekten die van dieren op mensen springen, de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Deze toename verhoogt het risico op een gevaarlijke pandemie voor de mens. De ziekten die in deze categorie vallen, zijn de afgelopen decennia frequenter en ernstiger geworden.

Exponentiële toename van epidemieën

Het onderzoeksteam analyseerde een database van meer dan 3000 epidemieën uit de periode 1963-2019. Daarbij werd specifiek gekeken naar vijf goed gedocumenteerde zoönotische ziekten, zoals ebola en SARS-CoV-1. Uit de analyse bleek dat zowel het aantal uitbraken als het aantal sterfgevallen in de loop der jaren exponentieel is toegenomen.

Mogelijke toekomstige scenario's

Als deze trend zich voortzet, zal het aantal uitbraken van zoönotische ziekten in 2050 naar verwachting vier keer hoger zijn dan nu. Het aantal doden door deze ziekten zou dan zelfs twaalf keer hoger kunnen zijn. Het is dan ook van groot belang om nu maatregelen te treffen om deze dreigende gezondheidscrisis aan te pakken.

Naast de toename van het aantal zoönotische ziekten zijn er ook andere factoren die bijdragen aan het groeiende risico op pandemieën. Intensieve veehouderij, ontbossing en klimaatverandering zijn allemaal factoren die het risico op zoönotische ziekten vergroten. Deze factoren versterken de urgentie om proactieve maatregelen te nemen om epidemieën op te sporen en in te dammen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.