Tropische bladeren oververhitten door klimaatverandering: een bedreiging voor fotosynthese

MMatthijs 26 augustus 2023 15:07

Nieuw onderzoek wijst uit dat bladeren in tropische bossen zo sterk kunnen opwarmen dat ze hun vermogen tot fotosynthese verliezen. Deze ontwikkeling, versterkt door klimaatverandering, kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze planeet.

Klimaatverandering bedreigt fotosynthese in tropische bossen

Het belang van tropische bossen voor het klimaat en de biodiversiteit kan niet genoeg benadrukt worden. Een zorgelijke ontwikkeling is echter dat door klimaatverandering de bladtemperaturen in deze bossen steeds vaker de kritieke grens van 46,7 graden overschrijden. Boven deze temperatuur verminderen de bladeren hun capaciteit om fotosynthese uit te voeren, een proces dat cruciaal is voor hun groei en voeding.

Dankzij thermische satellietsensoren en observaties ter plaatse hebben onderzoekers een nauwkeurige kijk gekregen op de huidige bladtemperaturen in tropische bossen. De resultaten zijn zorgwekkend: zelfs een kleine stijging van de luchttemperatuur kan de bladtemperatuur aanzienlijk verhogen. Modellen suggereren dat als de aarde onverminderd blijft opwarmen, we een alarmerende toename van bladtemperaturen kunnen verwachten.

Het Amazonegebied loopt een aanzienlijk hoger risico dan andere tropische regio's. Het ervaren van hogere temperaturen dan het Congobekken, sterven bomen in de Amazone sneller af dan in Centraal-Afrika. Dit wijst op de schadelijke invloed van hoge temperaturen op de bossen in de Amazone.

Verminderde fotosynthese en de impact op landbouw en klimaat

De afname van fotosynthese heeft directe gevolgen voor de landbouw. Minder fotosynthese betekent minder oogsten, vooral in warmere gebieden. Daarnaast spelen tropische bossen een cruciale rol als klimaatregulatoren. Verstoring van deze functie draagt bij aan de gevolgen van klimaatverandering en verhoogt de noodzaak voor dringende actie.

Urgentie voor actie tegen klimaatverandering en ontbossing

De bevindingen van het onderzoek onderstrepen de urgentie voor actie. Onderzoekers pleiten voor het drastisch verminderen van de uitstoot en het tegengaan van ontbossing om de impact op tropische bossen te minimaliseren. Dit zal cruciaal zijn om de gezondheid van deze belangrijke ecosystemen te beschermen en de verdere gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.