Uitzonderlijk schoolproject werpt nieuw licht op de dahliateelt

MMatthijs 21 januari 2024 07:02

Twee VWO studenten, Féline Konings en Malou Rensink, hebben in een buitengewoon profielwerkstuk een diepgaand onderzoek gedaan naar de dahliakweek. Dit project, dat verder gaat dan alleen scheikunde en biologie, heeft ook een sociaal aspect en biedt waardevolle inzichten voor de dahliakwekers.

Profielwerkstuk belicht zowel wetenschappelijke als sociale aspecten

Het profielwerkstuk (PWS) is een belangrijk onderdeel van het curriculum van de middelbare school en dient als een voorbereiding op universitair onderwijs of hogere beroepsopleidingen. Het is een kans voor studenten om een onderwerp te kiezen dat hen interesseert en hier grondig onderzoek naar te doen. In dit geval hebben Féline en Malou gekozen voor een project over de dahliakweek. Hun werk combineert elementen van scheikunde en biologie, maar heeft ook een sociaal aspect – het draagt bij aan de lokale gemeenschap en is relevant voor hun eigen levens en ervaringen.

Optimaliseren van de dahliateelt in Winterswijk

Féline en Malou hebben hun onderzoek gericht op het verbeteren van de opbrengst van diverse dahliavelden rond Winterswijk. Dit heeft praktische implicaties voor de lokale gemeenschap, aangezien de bloemencorso's van Zundert en Winterswijk volgend jaar samenvallen, wat betekent dat de dahliatelers elkaar niet gemakkelijk kunnen helpen met het leveren van bloemen. Met hun onderzoek hopen ze concrete oplossingen en advies te bieden voor het verbeteren van de dahliateelt in deze regio.

De Albrecht methode onthult bodemkwaliteit

In hun onderzoek maakten Féline en Malou gebruik van de Albrecht-methode, een wetenschappelijk onderzoeksmethode die zich richt op de balans van verschillende ionen in de bodem, zoals calcium, magnesium en kalium. Met deze informatie konden ze specifieke aanbevelingen doen over hoe de bodem van de dahliavelden kan worden verbeterd. Dit is een belangrijk aspect van het verbeteren van de opbrengst van de dahliateelt, omdat de kwaliteit van de bodem direct invloed heeft op de groei en bloei van de planten.

Féline en Malou hadden ook de kans om praktisch onderzoek te doen naar de pH van de bodem en de geleidbaarheid van de dahliavelden, met de hulp van Gerard ten Dolle, de directeur van Sibelco. Dit praktisch onderzoek is een essentieel onderdeel van hun project, omdat het hen in staat stelt om directe en concrete aanbevelingen te doen aan de dahliatelers. Bovendien is hun samenwerking met Sibelco een goed voorbeeld van hoe de academische wereld en de industrie kunnen samenwerken om nuttig en relevant onderzoek uit te voeren.

Op 29 januari zullen Féline en Malou de resultaten van hun onderzoek presenteren. Deze presentatie zal praktische aanbevelingen bevatten voor het verbeteren van de opbrengst van de dahliavelden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op hun uitgebreide onderzoek en zullen van groot nut zijn voor de dahliatelers in Winterswijk en omgeving. Het is een geweldig voorbeeld van hoe de toepassing van wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan het oplossen van praktische problemen en het verbeteren van de landbouwpraktijken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.