Veelvoorkomende insecten hardst getroffen door klimaatverandering

SSara 23 december 2023 07:46

Het zijn niet de zeldzame, maar juist de veelvoorkomende insectensoorten die het meest te lijden hebben onder de klimaatverandering. Dit weerlegt de aanname dat zeldzame soorten de grootste slachtoffers zijn. De daling van deze voorheen dominante soorten heeft verstrekkende gevolgen voor het ecosysteem.

Dalende insectenpopulaties wereldwijd

De afgelopen jaren is er veel verontrustend nieuws over de teloorgang van insecten. Insectenpopulaties over de hele wereld nemen elk jaar met zo'n 1 tot 2 procent af. Als deze trend zich doorzet voor de komende decennia, kan de situatie erg zorgwekkend worden.

Het is een algemene aanname dat zeldzame soorten de meeste risico's lopen. Ze hebben vaak specifieke eisen voor hun leefgebied en voedselbronnen, waardoor ze wellicht minder flexibel zijn in het aanpassen aan veranderingen. Hun kleinere populaties maken ze ook gevoeliger voor factoren zoals ziekten, predatie en klimaatverandering.

Veelvoorkomende soorten hardst getroffen

Uit recent onderzoek blijkt dat het vooral de veelvoorkomende soorten zijn die het meest getroffen worden door klimaatverandering. De aantallen van deze soorten, die vroeger in hoge aantallen op bepaalde locaties voorkwamen, zijn in de beginperiode van het onderzoek het sterkst afgenomen. Hierdoor neemt de totale diversiteit van insecten af.

Gevolgen voor het ecosysteem

Deze veelvoorkomende soorten zijn belangrijke voedselbronnen voor vogels en andere insectenetende dieren. Door hun afname zullen de voedselketens flink moeten worden aangepast, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor het hele ecosysteem.

Er zijn echter ook insectensoorten die zich succesvol aanpassen en hun populatie vergroten, zoals het invasieve Aziatische lieveheersbeestje. Dit kleine beestje is nu al veelvoorkomend in heel Europa, de Amerika's en Zuid-Afrika.

Menselijke invloed op insectenpopulaties

Hoewel de specifieke oorzaken van deze trends nog verder onderzocht moeten worden, worden recente menselijke invloeden zoals klimaatverandering en verstedelijking al gezien als belangrijke factoren voor het verlies aan biodiversiteit. Insecten lijken harder getroffen te worden dan veel andere soorten door de invloed van de mens.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.