Veranderingen in waterkringloop: Een gevolg van de klimaatverandering

SSara 1 september 2023 10:22

Door de opwarming van de aarde verandert de waterkringloop ingrijpend. Deze versterking en herverdeling van zoet water hebben grote gevolgen voor onder meer infrastructuur, landbouw, biodiversiteit, de zeespiegel en het klimaat zelf.

Veranderingen in de waterkringloop door opwarming

Door de opwarming van de aarde verandert de waterkringloop op een ingrijpende manier. De kracht en de snelheid van de waterkringloop nemen toe, wat leidt tot een herverdeling van zoet water over de hele wereld. Dit heeft diverse gevolgen, bijvoorbeeld voor de infrastructuur, landbouw en biodiversiteit, maar ook voor de zeespiegel en het klimaat zelf.

Een van de effecten van de opwarming van de aarde is dat er meer water verdampt. Hierdoor wordt de waterkringloop versneld. Het water dat verdampt, valt gemiddeld binnen tien dagen weer ergens anders als regen of sneeuw uit de lucht. Omdat al het water dat verdampt ook weer als neerslag naar beneden valt, neemt de neerslag mondiaal gezien even snel toe als de verdamping.

Veranderende waterverdeling door versnelling

De versnelling van de waterkringloop heeft ook gevolgen voor de verdeling van het water over de aarde. In gebieden waar nu weinig neerslag valt, zal nog minder neerslag vallen, en waar het nu al veel regent, neemt de neerslag verder toe. Ook wordt het land gemiddeld droger, smelten gletsjers en de grote ijskappen, en stijgt de zeespiegel.

De veranderingen in de waterkringloop hebben ook een impact op de zoutgehalte van de oceanen. De zeeën in de warme gebieden rond de evenaar worden steeds zouter, terwijl in de koelere gebieden het zoutgehalte afneemt. Dit komt door de toename van verdamping, die zoet water verwijdert en zout achterlaat.

Gevolgen van de veranderingen in de waterkringloop

De veranderingen in de waterkringloop kunnen leiden tot toenemende droogte en overstromingen, met grote gevolgen voor mens, flora en fauna. Ook kunnen de oceaanstromingen veranderen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot het afzwakken van de grootschalige oceaanstromen zoals de Golfstroom.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.