Verbetering in wiskunde en wetenschapsprestaties bij Vlaamse leerlingen, invloed van quarantaines blijft merkbaar

SSara 18 september 2023 01:12

Uit een recente studie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat Vlaamse leerlingen betere resultaten tonen in wiskunde en wetenschappen, ondanks het merkbare effect van quarantaines. De onderzoekers geven echter wel aan dat er nog veel nuances te vinden zijn.

Verbetering in wiskunde en wetenschappen

Een nieuwe studie door de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Vlaamse overheid, toont aan dat de prestaties van Vlaamse leerlingen in wiskunde en wetenschappen verbeteren. De studie volgt leerlingen die in 2019 een test aflegden om hun kennis in deze vakgebieden te meten en herhaalde deze test in 2021. Ondanks een moeilijker niveau van de toets in 2021, vanwege de leeftijd van de leerlingen, toonde de studie een toename in de zogenaamde 'leerwinst'.

Invloed van taal en boeken op leerwinst

Interessant genoeg toont de studie aan dat leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, zoals kinderen van expats, grotere vooruitgang boeken dan anderen. Daarnaast scoren leerlingen met veel boeken in huis aanzienlijk beter. Dit suggereert dat taalachtergrond en tekort aan studiemateriaal een invloed kunnen hebben op de leeruitkomsten van studenten.

Impact van quarantaine op leerprestaties

De studie onderzocht ook het effect van scholen die in quarantaine gingen en vond een negatief effect op de toetsresultaten voor zowel wiskunde als wetenschappen. De leerlingen die gedwongen thuis moesten blijven door quarantainemaatregelen, presteerden minder goed dan degenen die dat niet deden. Deze bevindingen suggereren dat de quarantainemaatregelen een merkbaar effect hebben op de leerresultaten van leerlingen.

Hoewel deze studie significante bevindingen heeft opgeleverd, benadrukt de Universiteit Antwerpen dat er meer onderzoek nodig is om de specifieke factoren te kennen die de academische prestaties van leerlingen beïnvloeden. Deze kunnen variëren van de stedelijke context van een school tot de frequentie waarmee een school in quarantaine moet. Pas wanneer de resultaten van 2023 binnen zijn, zal er mogelijk meer duidelijkheid ontstaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.