Verbindend verduurzamen: Hoe bereiken we iedereen zonder belerend te zijn?

MMatthijs 23 september 2023 13:21

De groene bubbel in Nederland, waarin 'klimaatmensen' zich bevinden, bereikt niet iedereen. Benito Walker, voormalig voorzitter van Youth for Climate, belicht de noodzaak van een andere aanpak om iedereen te betrekken bij de klimaatdiscussie. Maar hoe doen we dat zonder te beleren?

De groene bubbel versus de rest

Nederland kent een 'groene bubbel', een groep mensen die intensief bezig zijn met klimaatproblemen en verduurzaming. Echter, aldus Benito Walker, voormalig voorzitter van Youth for Climate, is er een veel grotere groep mensen die zich totaal niet met deze problematiek bezig houdt. Een uitdaging ligt in het verbinden van deze twee groepen, en dat zonder belerend over te komen.

Belerende groene bubbel

Een illustratief voorbeeld van deze kloof is een anekdote van Walker over een klant in een supermarkt. De vrouw weigerde een product te kopen omdat het als 'vegan' werd aangeduid, ondanks dat het een normaal product was. Ze voelde zich gedwongen tot veganistisch eten. Dit toont een weerstand tegen wat als 'belerend' kan worden ervaren in de groene bubbel.

Benito Walker, naast zijn vroegere rol bij Youth for Climate ook actief in de politiek en betrokken bij verschillende burgerinitiatieven, heeft ervaren dat zijn aandacht verschoven is. Waar hij eerst voornamelijk gefocust was op klimaatkwesties, richt hij zich nu meer op de kwetsbare Nederlanders. Deze verschuiving illustreert een nodige verbreding van de klimaatdiscussie en de groene bubbel.

Klimaatbeweging: minder beleren, meer betrekken

Een probleem met de huidige klimaatbeweging, volgens Walker, is de belerende toon die vaak wordt aangeslagen. Deze kan mensen afschrikken in plaats van hen te inspireren om duurzamer te leven. Walker suggereert dat een gematigdere toon een betere manier kan zijn om mensen te betrekken bij de kwestie van klimaatverandering en duurzaamheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.