Verwacht geen regen: Wetenschappers ontkrachten klimaatmodellen in de Hoorn van Afrika

SSara 28 september 2023 16:43

Een nieuw onderzoek, geleid door Allix Baxter, weerlegt de klimaatmodellen van het IPCC die voorspellen dat de Hoorn van Afrika natter zal worden. In plaats daarvan suggereren de onderzoekers dat het gebied juist droger wordt, een trend die al sinds de jaren 80 gaande is.

De Oost-Afrikaanse klimaatparadox

Met de huidige trends, gaat de Oost-Afrikaanse klimaatparadox in tegen de voorspellingen van het IPCC. Deze tegenstrijdigheid laat zien dat de klimaatmodellen misschien niet zo nauwkeurig zijn voor deze specifieke regio. Volgens de gegevens wordt het in de Hoorn van Afrika niet natter, zoals voorspeld door het IPCC, maar juist droger.

Wetenschappers weerleggen IPCC-modellen

Het team van wetenschappers heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de Hoorn van Afrika, waarbij ze bodemmonsters hebben geanalyseerd om inzicht te krijgen in de klimaatgeschiedenis van het gebied. Hun bevindingen ondersteunen de bewering dat de regio steeds droger wordt, in plaats van natter zoals voorspeld door het IPCC.

Het team heeft gebruik gemaakt van een innovatieve aanpak om een uitgebreid klimatologisch verleden van de regio te reconstrueren. Dit heeft hen geholpen om te begrijpen hoe de diepte van het meer en de regionale temperatuur in de loop der tijd zijn veranderd. De resultaten geven inzicht in hoe het klimaat in de Hoorn van Afrika in het verleden op temperatuurveranderingen heeft gereageerd.

Door de diepe historische analyse van het klimaat konden de wetenschappers een belangrijke ontdekking doen. Ze zagen dat temperatuurstijgingen in het verleden zowel droogte als natter weer konden veroorzaken, afhankelijk van de periode. Dit legt een complexe dynamiek bloot in de klimaatreacties van de Hoorn van Afrika op temperatuurschommelingen door de millennia heen.

Toekomstige droogte door klimaatverandering

In de toekomst zullen we waarschijnlijk meer droogte in de Hoorn van Afrika zien als gevolg van de toenemende koolstofuitstoot. Dit komt overeen met de bevindingen van het onderzoeksteam. Het is belangrijk om deze voorspellingen in gedachten te houden bij het plannen van toekomstige klimaatadaptatiestrategieën voor de regio.

Hongersnood door extreme droogte

De Hoorn van Afrika is al lang een regio met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van klimaat en voedselzekerheid. De huidige droogte en bijbehorende hongersnood geven het urgente belang aan van een beter begrip van de klimaatdynamiek in deze regio. Het zou kunnen helpen bij het voorspellen en voorkomen van toekomstige crises.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.