Verwachtingen over stikstofdoelen kelderen door nieuwe onderzoeksresultaten

MMatthijs 31 augustus 2023 17:57

De Nederlandse natuur is meer gevoelig voor stikstof dan aanvankelijk gedacht en de hoeveelheid stikstof die neerslaat is ook hoger. Deze onthullingen bemoeilijken de reeds lastige taak om de stikstofdoelen voor 2025 en 2030 te behalen.

Gevoeligheid van natuur en stikstofdepositie

De natuur in ons land blijkt nog gevoeliger te zijn voor stikstof dan we aanvankelijk dachten. Daarnaast blijkt er ook meer stikstof neer te slaan dan we tot nu toe hebben berekend. Deze ontdekkingen, die minister van Stikstofzaken Christianne van der Wal onlangs aan de Tweede Kamer meedeelde, maken het behalen van de stikstofdoelen voor de komende jaren aanzienlijk lastiger.

Een belangrijk Europees rapport dat vorig jaar verscheen, bevat de nieuwste kennis over de gevoeligheid van natuurgebieden voor stikstof. Dit rapport suggereert dat verschillende soorten natuurgebieden een hoger niveau van stikstof kunnen opnemen dan eerder gedacht. Bij overschrijding van dit niveau kan de kwaliteit van de natuur achteruitgaan. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen hebben de gegevens uit dit rapport vertaald naar de Nederlandse situatie. Het resultaat is dat 32 van de 81 natuurtypen in Nederland gevoeliger zijn voor stikstof dan eerder werd aangenomen, wat betekent dat de stikstofnormen moeten worden aangescherpt.

RIVM cijfers en stikstofneerslag

Een andere tegenvaller is dat de modellen van het RIVM, die elk jaar worden bijgewerkt op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, nu aantonen dat er jaarlijks 18,3 kilogram stikstof per hectare neerslaat. Dat is een hele kilo meer dan voorheen werd gedacht. Het is nog onduidelijk waar deze extra kilo vandaan komt, maar het RIVM zal spoedig een actualisatierapport publiceren om dit verder toe te lichten. De nieuwe cijfers brengen helaas veel onzekerheid met zich mee, wat problematisch is voor het beleid en voor boeren en andere ondernemers die afhankelijk zijn van duidelijke richtlijnen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.