VN waarschuwt voor fors tekort aan klimaatfinanciering

SSara 3 november 2023 15:47

Volgens een nieuw rapport van de Verenigde Naties (VN) geven landen wereldwijd honderden miljarden te weinig uit aan klimaatadaptatie, wat voornamelijk ontwikkelingslanden kwetsbaar maakt voor de gevolgen van klimaatverandering. De financiering moet aanzienlijk worden verhoogd om het 'klimaatadaptatiegat' te dichten en grote economische schade en talloze slachtoffers te voorkomen.

Tekort aan uitgaven voor klimaatadaptatie

Volgens een recent rapport van de milieuorganisatie van de VN (UNEP) is er een aanzienlijk tekort in de wereldwijde uitgaven aan klimaatadaptatie. Dit tekort maakt vooral ontwikkelingslanden kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het rapport, dat jaarlijks wordt uitgebracht, benadrukt dat de financiering aanzienlijk moet worden verhoogd om aan de behoeften voor klimaatadaptatie te voldoen.

Noodzaak om het 'klimaatadaptatiegat' te dichten

Het VN-rapport benadrukt het belang van het dichten van het 'klimaatadaptatiegat', het verschil tussen de huidige financiering en het benodigde bedrag voor klimaatadaptatie. Door dit gat te dichten, kan worden voorkomen dat extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, overstromingen en extreme hitte, leiden tot grote economische schade en talloze slachtoffers. De oproep tot meer financiering komt te midden van toenemende klimaatrisico's wereldwijd.

Volgens het VN-rapport zullen de klimaatrisico's tegen 2050 waarschijnlijk zo groot zijn dat er jaarlijks veel meer geld nodig zal zijn dan de honderden miljarden waar nu al over wordt gesproken. Hoewel het de bedoeling is om de internationale financiering voor klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden tot 2025 te verdubbelen, is het onwaarschijnlijk dat dit voldoende zal zijn om het 'klimaatadaptatiegat' te dichten. De onderzoekers benadrukken dat veel rijkere ontwikkelingslanden nog meer kunnen doen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.