Vooruitgang geboekt in de oprichting van het Klimaatschadefonds vóór COP28

MMatthijs 7 november 2023 15:17

Voorafgaand aan de komende VN-klimaattop in Dubai, hebben landen besprekingen gevoerd over de oprichting van een Klimaatschadefonds. De gesprekken, die plaatsvonden in Abu Dhabi, resulteerden in concrete stappen en basisrichtlijnen voor de financiering van het fonds.

Concrete stappen voor het Klimaatschadefonds

Tijdens de VN-klimaatconferentie vorig jaar stemden de landen in met de oprichting van een Klimaatschadefonds. De vorm en invulling van dit fonds was echter lang onzeker. Rijke en arme landen hebben dit weekend in Abu Dhabi gesproken en hebben concrete stappen gezet in het oprichten van het fonds. Het doel van het fonds is om de allerarmste en kwetsbaarste landen te helpen met compensatie voor klimaatschade.

Financieringsrichtlijnen en steun van rijke landen

Tijdens de besprekingen in Abu Dhabi zijn basisrichtlijnen vastgesteld voor de financiering van het Klimaatschadefonds. Volgens Bloomberg worden ontwikkelde landen aangespoord om steun te bieden. Dit komt doordat arme landen ondanks hun lagere uitstoot worstelen met meer negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Wereldbank als beheerder van het fonds

Afgevaardigden zijn overeengekomen dat de Wereldbank de eerste vier jaar van het Klimaatschadefonds moet organiseren. Dit is verrassend, omdat ontwikkelingslanden maandenlang tegen dit voorstel waren. Zij vreesden dat er minder geld naar de getroffen gebieden zou gaan met een 'tussenpersoon' als de Wereldbank, legde Brandon Wu van mensenrechtenorganisatie ActionAid uit.

Het blijft onzeker of de afspraken die in Abu Dhabi zijn gemaakt, voldoende zijn om een akkoord te bereiken op de komende klimaattop in Dubai. Mensenrechtenactivisten vrezen dat de spanning van de onderhandelingen over zal slaan op de gesprekken in Dubai.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.