Vurige ontmoetingen van vroege mensensoorten: de hotspot onthuld

MMatthijs 28 augustus 2023 19:17

Wetenschappers hebben de mogelijke hotspot gelokaliseerd waar de vroegste mensensoorten, waaronder Homo sapiens, Neanderthalers en Denisova, elkaar ontmoetten voor sociale interacties en mogelijk ook voor seks. De ontdekking werpt nieuw licht op de genetische vermenging en het prehistorische leven van deze soorten.

Route van Neanderthalers onthuld

Volgens nieuw onderzoek hebben wetenschappers de weg die Neanderthalers vanuit Europa naar Azië aflegden, in kaart gebracht. Ze hebben een specifiek gebied geïdentificeerd dat mogelijk een belangrijke ontmoetingsplaats was voor de vroege mensensoorten - Neanderthalers, Homo sapiens en Denisova. De studie maakte gebruik van vondsten van stenen werktuigen van Neanderthalers om de route van deze prehistorische mens naar het oosten te reconstrueren. De vindplaatsen van de werktuigen werden uitgezet in een computermodel dat ook rekening hield met de temperaturen en geografische omstandigheden van die tijd.

Mogelijke hotspot in Iran

De onderzoekers wijzen op de Zuidelijke Kaspische Corridor, een strook land in het huidige Iran, als de mogelijke hotspot. Dit gebied was tussen 57.000 en 71.000 jaar geleden een ware oase voor verschillende plant- en diersoorten. Maar belangrijker nog, het zou mogelijk ook hebben gediend als een ontmoetingsplaats voor vroege mensensoorten. Het bewijs hiervoor is echter nog niet definitief, en er is verder onderzoek nodig om deze theorie te bevestigen.

Het gebied in het noorden van Iran zou de ideale omstandigheden hebben geboden voor verschillende vroege mensensoorten om elkaar te ontmoeten en hun genen te vermengen. Dit wijst op een nauwe sociale interactie en mogelijk ook op seksuele relaties tussen deze soorten. Het bewijs voor hun aanwezigheid in het gebied is tot nu toe echter alleen afkomstig van verschillende vondsten van stenen werktuigen. Toekomstig onderzoek en mogelijke vondsten van prehistorische menselijke resten in het gebied zouden deze theorie verder kunnen bevestigen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.