Waarom Stadsmussen Uitmuntende Vaders Zijn: Een Kijkje in de Vogelwereld

MMatthijs 14 september 2023 14:57

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat stadsmussen beter voor hun jongen zorgen dan veldmussen. Niet alleen beginnen ze vroeger met het bouwen van hun nest en voeden ze hun jongen intensiever, maar hun jongen hebben ook een hogere overlevingskans. Laten we kijken waarom dit zo is en hoe de vogelwereld werkt.

Stadsmussen zijn betere ouders

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat stadsmussen betere ouders zijn dan hun collega's die in het open veld leven. Dit vond plaats na een driejarige studie van ongeveer 300 mussen. Ze ontdekten dat stadsmussen sneller beginnen met het bouwen van een nest en hun jongen intensiever voeden. Dit betekent dat stadsmussen in de praktijk betere vaders zijn dan veldmussen, iets wat tegen de oorspronkelijke verwachtingen van de onderzoekers ingaat.

Gedragsverschillen tussen stad- en veldmussen

Het onderzoek leverde enkele interessante inzichten op over het gedrag van stadsmussen. Ze beginnen sneller met het bouwen van hun nest, soms zelfs tot 18 dagen vroeger dan veldmussen. Bovendien bezoeken ze hun nest vaker - gemiddeld 5,6 keer per dag, terwijl veldmussen het nest gemiddeld slechts 4,7 keer per dag bezoeken. Daarnaast beginnen stadsmussen hun jongen ook vroeger op de dag te voeden, wat bijdraagt aan een hoger overlevingspercentage van hun jongen.

Een externe factor die de overlevingskans van de jonge veldmussen beïnvloedt, is de aanwezigheid van de koevogel in het open veld. Deze vogel, die qua gedrag op de koekoek lijkt, legt zijn eieren in het nest van de veldmus, waardoor deze als een soort pleegouder functioneert. Dit maakt het voor de veldmussen moeilijker om hun jongen groot te brengen, omdat ze nu meer voedsel moeten zoeken. Dit is een interessant voorbeeld van hoe de natuurlijke omgeving van een dier zijn overlevingskansen kan beïnvloeden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.