West-Antarctische ijskap smelten is onvermijdelijk, waarschuwen wetenschappers

SSara 28 oktober 2023 16:33

Ondanks optimistische klimaatscenario's is de aftakeling van de West-Antarctische ijskap onvermijdelijk, wat leidt tot een aanzienlijke zeespiegelstijging. Het is daarom van essentieel belang dat we actie ondernemen om ons voor te bereiden op deze realiteit.

Aftakeling West-Antarctische ijskap onvermijdelijk

Klimaatwetenschappers hadden gehoopt dat de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord de erge effecten van klimaatverandering zouden verminderen, maar de realiteit lijkt nu toch anders. Onderzoekers waarschuwen dat de aftakeling van de West-Antarctische ijskap onvermijdelijk is, zelfs in het meest optimistische emissiescenario. Ondanks dat het verminderen van onze uitstoot kan bijdragen aan het vertragen van het smelten van de ijskap, zal het niet volledig voorkomen worden.

West-Antarctische ijskap draagt het meest bij aan zeespiegelstijging

De West-Antarctische ijskap, gelegen in het zuidpoolgebied ten westen van het Transarctisch Gebergte, draagt momenteel het meest bij aan de stijging van de zeespiegel in Antarctica. Het bevat onder andere de grootste ijsplaat ter wereld, de Ross-ijsplaat, en de 'Doomsday-gletsjer', de Thwaitesgletsjer. Recente onderzoeken geven aan dat deze gletsjer zich 'nog enkel aan zijn vingernagels vasthoudt'.

Door de interacties tussen ijs en de oceaan te simuleren onder verschillende emissiescenario's, hebben onderzoekers een beter inzicht gekregen in de mogelijke effecten van klimaatverandering. Deze studie heeft zich specifiek gericht op het smelten van ijsplaten van onderaf, wat momenteel de belangrijkste oorzaak van ijsverlies op Antarctica is. De studie heeft gekeken naar verschillende scenario's, gaande van het meest optimistische tot het meest pessimistische klimaatscenario.

Opwarming van de aarde beperken is niet voldoende

Hoewel het doel van het Parijse Klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tot 2 graden of 1,5 graad Celsius te beperken ambitieus is, waarschuwen onderzoekers dat dit niet voldoende zal zijn om het smelten van de West-Antarctische ijskap tegen te houden. Ondanks onze inspanningen zal de ijskap waarschijnlijk gedurende de rest van deze eeuw blijven smelten.

Ondanks de sombere vooruitzichten benadrukken onderzoekers dat het nog steeds zinvol is om onze uitstoot te verminderen. Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen nu zal waarschijnlijk nog effect hebben in de 22e eeuw en daarna. Hoewel andere delen van Antarctica waarschijnlijk weinig massa zullen verliezen als de huidige emissiedoelen worden gehaald, kan een aanzienlijke stijging van de zeespiegel nog steeds worden vermeden.

Actie ondernemen is essentieel

Gezien de onvermijdelijke smelt van West-Antarctica en de daaruit voortvloeiende stijging van de zeespiegel, is het van cruciaal belang dat we actie ondernemen. Dit kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen om te anticiperen op een mogelijke grote stijging van de zeespiegel of zelfs moeten overwegen om naar veiligere gebieden te verhuizen. Vroegtijdige planning kan veel levens en leed besparen. Het is daarom van belang om niet tot het allerlaatste moment te wachten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.