Wetenschappelijke doorbraak: Mensen bewoonden Noord-Amerika mogelijk duizenden jaren eerder

MMatthijs 7 oktober 2023 03:07

Nieuw onderzoek suggereert dat mensen Noord-Amerika mogelijk eerder dan gedacht hebben bewoond. Voetafdrukken die in 2021 zijn ontdekt en geanalyseerd in de Amerikaanse staat New Mexico, zouden wel 20.000 jaar oud kunnen zijn.

Voetafdrukken wijzen op vroegere menselijke aanwezigheid

Een team wetenschappers ontdekte in 2021 voetafdrukken in New Mexico, die hen leidden tot de conclusie dat mensen mogelijk duizenden jaren eerder dan voorheen verondersteld in Noord-Amerika woonden. Deze ontdekking, indien bevestigd door verder onderzoek, kan de manier waarop we denken over de vroege migratie van mensen naar Noord-Amerika op zijn kop zetten en zou een grote doorbraak in de archeologie kunnen betekenen.

De net ontdekte voetafdrukken, waaronder die van een vrouw en een kind, werden aanvankelijk geschat op meer dan 20.000 jaar oud. Dit is aanzienlijk ouder dan de bekende sporen van de Cloviscultuur, die dateren van ongeveer 13.000 jaar geleden. Als deze schatting correct is, geeft dit aan dat er al duizenden jaren voordat de Cloviscultuur zich in Amerika vestigde, mensen in Noord-Amerika waren.

Verder onderzoek bevestigt ouderdom voetafdrukken

Hoewel er aanvankelijk scepsis bestond over de ontdekking en de ouderdom van de voetafdrukken, hebben uitgebreide analyses en onderzoeken de oorspronkelijke bevindingen bevestigd. De onderzoekers analyseerden conifeerpollen en kwartsmonsters en kwamen tot dezelfde conclusie: de voetafdrukken zijn tussen de 21.000 en 23.000 jaar oud. Dit onderstreept het belang van de ontdekking en de mogelijke implicaties voor onze kennis van de vroege menselijke migratie naar Noord-Amerika.

Nieuw hoofdstuk in de geschiedenis

Als deze ontdekking wordt bevestigd, kan dit het begin betekenen van een nieuw tijdperk in ons begrip van de vroege menselijke aanwezigheid in Noord-Amerika. Dit zou ons begrip van de vroege menselijke migratie radicaal kunnen veranderen en zou van grote betekenis kunnen zijn voor de archeologie en de studie van menselijke geschiedenis in het algemeen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.