Wetenschappelijke Klimaatraad roept op tot versnelling klimaatbeleid

MMatthijs 31 augustus 2023 08:12

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) roept op tot een versnelling van het klimaatbeleid in Nederland, maar wil tegelijkertijd 'niemand op de kast jagen'. Deze balans is volgens de WKR essentieel om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

Hoger ambitieniveau nodig voor klimaatneutraliteit

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft in een eerste brief aan de Eerste en Tweede Kamer het belang onderstreept van een versnelling in het klimaatbeleid. WKR-voorzitter en hoogleraar Jan Willem Erisman benadrukt dat zowel Europa als Nederland hun klimaatdoelen hoger en ambitieuzer moeten stellen. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zegt Erisman, hebben we als mensheid geen invloed meer op het klimaat, wat betekent dat we geen broeikas-emissies meer toevoegen in de atmosfeer.

De European Scientific Advisory Board on Climate Change, de Europese tegenhanger van de WKR, heeft de Europese Commissie recentelijk geadviseerd om sneller te werken aan de transitie naar klimaatneutraliteit voor 2050. Volgens Erisman is dit advies onderzocht door de WKR en zou Nederland hiermee moeten instemmen. Dit impliceert mogelijk dat we bepaalde gewoontes en praktijken moeten heroverwegen, zoals ons consumptiegedrag en de ruimtelijke inrichting, en dat we onze auto’s niet simpelweg moeten vervangen door elektrische auto’s, maar naar een ander systeem moeten overstappen.

Officieel advies van WKR voor Klimaatplan

De WKR zal in december een officieel advies uitbrengen aan de Nederlandse regering. Dit advies zal worden gebruikt als input voor het Klimaatplan, waarin de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende jaren worden beschreven. Volgens Erisman gaat het niet alleen om het opstellen van een visie voor de toekomst, maar ook om advies over hoe zo'n toekomstvisie te ontwikkelen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.