Wetenschappers vervaardigen ‘menselijke’ embryo's in laboratorium zonder gebruik van voortplantingscellen

SSara 6 september 2023 21:52

Onderzoekers hebben een mijlpaal bereikt in de wetenschap door een 'menselijk' embryomodel te creëren zonder het gebruik van een zaadcel, eicel of baarmoeder, mogelijk antwoorden biedend op diverse medische vraagstukken.

Creatie van synthetische 'menselijke' embryo's

Een doorbraak in de wetenschap heeft plaatsgevonden, waarbij onderzoekers erin zijn geslaagd een 'menselijk' embryomodel te ontwikkelen zonder het gebruik van een zaadcel of eicel. Deze synthetische embryo's, ontwikkeld door een team van het Weizmann Instituut van Wetenschappen in Israël, zijn gemaakt met behulp van stamceltechnologie en hebben alle kenmerken van een echt embryo van veertien dagen oud.

Het proces van het creëren van deze synthetische embryo's betrof het gebruik van een cocktail van chemicaliën. Deze werden gebruikt om de stamcellen te transformeren in vier belangrijke cellen: epiblasten, trofoblasten, hypoblasten en extra-embryonale mesodermcellen. Dit complexe proces benadrukt de geavanceerde technologie die wordt gebruikt in dit baanbrekende onderzoek.

Inzicht in vroege embryonale ontwikkeling

Het hoofddoel van dit project is niet om een embryo te creëren dat zich tot een levend wezen ontwikkelt, maar om meer inzicht te krijgen in onze allereerste levensfase. Het begrijpen van de veranderingen die een embryo ondergaat in de eerste twee weken na bevruchting kan helpen om de oorzaken van miskramen en ontwikkelingsstoornissen te achterhalen, wat van onschatbare waarde kan zijn voor de medische wetenschap.

Ethiek van synthetische versus natuurlijke embryo's

Het onderzoek naar synthetische embryo's biedt de mogelijkheid om de ethische bezwaren die gepaard gaan met embryo-onderzoek te verminderen. Dit komt omdat synthetische embryo's kunnen worden gebruikt in plaats van natuurlijke embryo's. Dit zou kunnen leiden tot een versoepeling van de huidige grenzen voor embryo-onderzoek, wat meer onderzoek naar oudere embryo's mogelijk zou kunnen maken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.