Zijn we bijna uitgestorven? Genetisch onderzoek toont verbazingwekkende ontdekkingen

SSara 3 september 2023 20:06

Een recent genetisch onderzoek suggereert dat de mensheid, circa 900.000 jaar geleden, bijna van de kaart was gevaagd. Met slechts 1280 individuen die overbleven, vraagt men zich af hoe onze soort zo'n lange periode van stagnatie heeft doorstaan.

Het raadsel van onze overleving

Volgens recent genetisch onderzoek waren er 900.000 jaar geleden nog maar 1.280 van onze voorouders. Dit betekent dat het menselijk ras bijna volledig was uitgestorven. Er was een periode van meer dan 100.000 jaar waarin de bevolking niet groeide. Dit roept de vraag op hoe deze kleine groep mensen zo lang heeft kunnen overleven.

Klimaatverandering en overleving

Het onderzoek wijst uit dat de drastische afname van onze voorouders samenviel met een periode van extreme klimaatverandering. De ijstijden werden langer en heftiger, wat in Afrika leidde tot langdurige droogte. Dit suggereert dat klimatologische factoren een grote rol speelden in de bevolkingsdynamiek van onze soort.

Nieuwe methoden, nieuwe inzichten

Het onderzoeksteam heeft een innovatieve methode ontwikkeld om het DNA van onze voorouders te reconstrueren. Dit deden ze door de genetische gegevens van meer dan 3.000 moderne mensen te analyseren. Hoewel deze benadering veelbelovend is, bevatten de modellen nog steeds veel aannames en onzekerheden, dus voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de resultaten.

Hoewel de bevindingen van de studie opzienbarend zijn, zijn sommige wetenschappers sceptisch. Ze stellen dat de bewijzen mogelijk wijzen op een regionale crisis, in plaats van een wereldwijde bevolkingscrisis. Dit benadrukt het belang van verder onderzoek om de resultaten te verifiëren en om een beter begrip te krijgen van de dynamiek van onze vroege voorouders.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.