Zonne-energie aangedreven ontziltingsapparaat: de toekomst van drinkwaterproductie?

MMatthijs 12 oktober 2023 10:12

Amerikaanse onderzoekers van het MIT hebben een revolutionair apparaat ontwikkeld dat met zonne-energie zeewater omzet in drinkwater. Dit kan een gamechanger zijn in het aanpakken van wereldwijde waterschaarste.

De doorbraak in ontziltingstechnologie

Een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft een revolutionaire stap gemaakt in het aanpakken van de wereldwijde waterschaarste. Ze hebben een apparaat ontwikkeld dat zeewater omzet in drinkwater met behulp van zonne-energie. Volgens de onderzoekers zou het proces uiteindelijk minder kunnen kosten dan de zuivering van kraanwater in de Verenigde Staten. Dit is een belangrijke doorbraak in de ontziltingstechnologie.

Efficiënt en betaalbaar oplossing voor waterschaarste

Een van de co-auteurs van het onderzoek, Yang Zhong, stelt dat het ontziltingsapparaat efficiënter, duurzamer en goedkoper is dan eerdere methoden. Het apparaat kan van cruciaal belang zijn voor regio's met watergebrek, zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit kan de manier waarop we omgaan met waterschaarste drastisch veranderen.

Een ander belangrijk aspect van het ontziltingsapparaat is dat het volledig op zonne-energie werkt, waardoor er geen zorgen zijn over hoge energierekeningen. Dit maakt het een praktische oplossing voor laaginkomenslanden waar waterschaarste een groot probleem is. De onderzoekers werken nu aan het bruikbaar maken van het apparaat buiten het laboratorium.

Ondanks de veelbelovende resultaten, zijn er nog enkele hordes te nemen. De onderzoekers moeten de duurzaamheid van het apparaat testen en bestuderen hoeveel pekel er overblijft na het ontziltingsproces. Pekel kan potentieel schadelijk zijn voor het zeeleven als het in grote hoeveelheden in de oceaan wordt gedumpt. Het team werkt ook aan het vergroten van het apparaat om het toepasbaar te maken op een grotere schaal.

Ontzilting als sleutel tegen wereldwijde watercrisis

De Verenigde Naties waarschuwden eerder dit jaar voor een dreigende wereldwijde watercrisis. Ontzilting kan een grote rol spelen in de oplossing hiervan. Nieuwe technologieën zoals het door MIT ontwikkelde apparaat, kunnen bijdragen aan het vergroten van de watervoorraden en het aanpakken van de watercrisis.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.