Zware regenval en overstromingen: Hoe beschermen we ons?

MMatthijs 11 september 2023 23:57

In het licht van klimaatverandering worden regenbuien heviger, wat leidt tot mogelijke overstromingen en wateroverlast. Hoe kunnen burgers zich hier tegen wapenen? Wij belichten een aantal preventieve maatregelen.

Gevolgen van hevige regenval

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met plotse hevige stortbuien die het rioleringssysteem overbelasten. Bovendien kan langdurige regenval ervoor zorgen dat rivieren buiten hun oevers treden. Dit maakt wateroverlast en potentiële overstromingen een reëel probleem.

De burger als cruciale schakel

Hoewel gemeentebesturen zich inspannen om structurele oplossingen te bieden tegen wateroverlast, spelen ook burgers een cruciale rol. Door bijvoorbeeld hun regenwaterafvoer en vuilwaterafvoer te scheiden en hun woning te beschermen tegen binnendringend water, kunnen ze bijdragen aan de preventie van overstromingen.

Er zijn verschillende preventieve acties die bewoners kunnen ondernemen. Denk aan het installeren van terugslagkleppen voor de privéwaterafvoer, het verhogen of dichten van verluchtingsopeningen, en het zorgen voor een goede drainage. Dit zorgt ervoor dat water tijdens zware regenval gemakkelijk in de grond kan wegzakken en niet in de woning terecht komt.

Crisisplannen van gemeenten

Gemeenten als Knokke-Heist hebben uitgebreide crisisplannen klaar liggen voor het geval van wateroverlast. Hierbij worden kritieke gebieden binnen de gemeente geïdentificeerd en acties gecoördineerd, zoals de distributie van zandzakken. Dergelijke plannen zijn essentieel om snel en effectief te kunnen reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.