Hoe de klasomgeving het zelfbeeld van leerlingen kan beïnvloeden

SSara 8 oktober 2023 04:38

Leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond hebben vaak een negatiever zelfbeeld, wat hun prestaties op school kan beïnvloeden. Hoe komt dit? Een nieuw onderzoek gaat in op de subtiele interacties en patronen in het klaslokaal die hieraan kunnen bijdragen.

Negatief zelfbeeld bij leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus

Leerlingen uit minder welgestelde gezinnen kijken vaak negatiever naar zichzelf. Ze hebben een minder positief beeld van hun schoolse vaardigheden en voelen zich minder slim dan anderen. Dit negatieve zelfbeeld kan leiden tot een terughoudendere houding in de klas, waarbij ze minder snel om hulp vragen of uitdagingen aangaan.

Invloed van klasinteracties op het zelfbeeld

De manier waarop leerkrachten met hun leerlingen omgaan, kan een grote impact hebben op het zelfbeeld van de leerlingen. Leerlingen met een negatiever zelfbeeld presteren vaak minder goed op school, wat een vicieuze cirkel kan creëren. Interacties zoals het geven van complimenten en de manier waarop leerkrachten leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden benaderen, kunnen dit beïnvloeden.

Hoewel complimenten vaak met goede bedoelingen worden gegeven, kunnen ze soms een negatief effect hebben. Onderzoek toont aan dat leerkrachten vaker 'opgeblazen' complimenten geven aan leerlingen met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Dit kan bijdragen aan het idee dat deze leerlingen minder slim zijn.

In een klasomgeving waar competitie centraal staat, kan het negatieve zelfbeeld van leerlingen verder worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer leerlingen regelmatig met elkaar worden vergeleken en ingedeeld op basis van bekwaamheid. Het is belangrijk om de impact van dit soort praktijken op het zelfbeeld van de leerlingen te overwegen.

Cruciale rol van leerkrachten

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het vormen van het zelfbeeld van hun leerlingen. Het is belangrijk dat ze zich bewust zijn van de invloed die hun interacties en de klasdynamiek kunnen hebben op het zelfbeeld van hun leerlingen. Door te focussen op het bevorderen van een positief zelfbeeld kunnen leerkrachten bijdragen aan een betere prestatie en welzijn van hun leerlingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.